×
1 Odaberite EITC/EITCA certifikati
2 Učite i polagajte online ispite
3 Potvrdite svoje IT vještine

Potvrdite svoje IT vještine i kompetencije u okviru evropskog IT certifikacijskog okvira s bilo kojeg mjesta u svijetu potpuno online.

EITCA akademija

Standard za atestiranje digitalnih vještina od strane Evropskog instituta za IT certifikaciju s ciljem podrške razvoju digitalnog društva

ZABORAVILI SVOJE DETALJI?

SREĆI RAČUN

Odaberite potvrdu

Odaberite program certifikacije EITC/EITCA koji vas zanima i započnite 10 dana besplatnog probnog razdoblja.

Pristupite programu

Slijedite svoj program e-učenja, vježbajte, pripremite se i pristupite potpuno udaljenom e-testiranju.

Uveri se

Zaradite svoju EITC/EITCA certifikat, EU priznatu IT kompetenciju.

Saznajte više o EITC/EITCA certifikatima

EITCA akademija, Europska akademija za certificiranje informacijskih tehnologija, međunarodni je program certificiranja kompetencija na temelju europskog standarda certifikacije IT (EITC) koji je od 2008. razvijao i distribuirao Europski institut za certificiranje informacijskih tehnologija u Briselu (EITCI institut, potvrda tijelo).

EITCA akademija se implementira u potpunosti na mreži kako bi se umanjile fizičke i ekonomske barijere u pristupu formalnom atestu digitalnih vještina. I metodologije učenja i ispita uključuju digitalno potpomognutu daljinsku formu. EITCA akademiju čine EITC i EITCA Programi sertifikacije. Dostupan je kao okvir zasnovan na EU za formalnu atestiranje profesionalnih IT kompetencija pojedinaca, međunarodno priznatog i na taj način pruža priznavanje IT vještina, bez obzira na nacionalnost na dokumentima o certifikaciji koje su digitalno izdale i koje treće strane mogu provjeriti u EITCI institutu. Više informacija o upravnom tijelu EITC/EITCA sertifikacije možete pronaći na relevantnom Stranice Instituta EITCI.

EITCA akademija predstavlja međunarodni okvir za sertifikaciju IT kompetencija, koji je po nivou svog napredovanja uporediv po složenosti i sadržaju nastavnih planova i programa sa kombinacijom postdiplomskog visokog obrazovanja sa profesionalnim industrijskim usavršavanjem. Dostupan je u EU i inostranstvu isključivo u okviru obrasca za učenje na daljinu i ispit na daljinu, čime se građanima EU i izvan EU omogućava da lako pristupe formalnoj potvrdi svojih profesionalnih informatičkih kompetencija i vještina iz Brisela sa standardom atestiranja zasnovanim na europskom IT-u. Okvir za certifikaciju bez potrebe fizičkog prisustva i sa samo djelićem troškova vezanih za stacionarne programe certifikacije digitalnih vještina baziranih na EU ili međunarodnim. Širenje programa pokreće i podržava prvenstveno Institut EITCI u svojoj misiji promoviranja digitalne pismenosti, cjeloživotnog učenja, digitalno omogućene adaptivnosti i sprječavanja digitalne isključenosti, kao i nastojanja da uspostavi visokokvalitetni referentni nivo za certificirane IT vještine u Evropskoj uniji, stoga implementirajući smjernice politika Europske komisije kako je navedeno u Digitalna agenda za Evropu na strategiji Europa 2020 (u okviru promotivnog digitalnog opismenjivanja, vještina i inkluzivnog stupa ECEE-a).

EITCA akademija je dio evropskog okvira za IT certifikaciju u okviru kojeg postoje dvije vrste programa sertifikacije:

 1. Individualni EITC programi sa 15-satnim nastavnim planom i programom, kao što je npr. EITC/IS/WSA Windows Server Administracija, itd.
 2. Programi EITCA Akademije koji grupišu nekoliko (obično 12) EITC programa u specijalizovanom domenu IT aplikacija. Na primjer EITCA/IS IT Sigurnosna akademija (180 sati nastavnog plana i programa u okviru 12 relevantnih EITC programa koji se fokusiraju na kibernetičku sigurnost), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Akademija umjetne inteligencije ili EITCA/CG Akademija računarske grafike (takođe grupišu relevantne EITC programe koji se fokusiraju na odgovarajućim domenima digitalnih vještina).

Ne postoje preduslovi za upis u bilo koji od evropskih programa IT sertifikacije (bilo EITC ili EITCA akademski program).

Svaki program EITCA akademije sa svim njegovim sastavnim programima evropske IT sertifikacije (EITC) u potpunosti je samostalan. Nije potrebno imati nikakvo predznanje da biste započeli i završili bilo koji od ovih programa sertifikacije, jer njihovi nastavni planovi i programi i referentni video i tekstualni didaktički materijali pokrivaju relevantne teme u potpunosti i od samog početka. Svi učesnici mogu detaljno proučavati nastavne planove i programe koji pokrivaju sveobuhvatne video didaktičke materijale dostupne potpuno asinhrono (omogućujući učesnicima da slobodno definišu svoj raspored učenja) iu njemu će pronaći odgovore na sva ispitna pitanja.

Svaki od sastavnih EITC programa EITCA Akademije završava se daljinskim online ispitom, čije polaganje uslovljava dodjelu odgovarajućeg EITC certifikata. Ispiti se mogu ponovo polagati bez ograničenja u broju ponovnih polaganja i bez ikakvih dodatnih troškova. Svi evropski ispiti za IT sertifikaciju su daljinski i u digitalnom obliku pitanja sa više odgovora. Nema usmenih ispita. EITC sertifikati se mogu izdati samo nakon što učesnici postignu minimalni nivo od 60% na odgovarajućim ispitnim pristupima, i tek nakon uspješno položenih svih EITC ispita sastavnih EITCA akademije, učesnici imaju pravo na izdavanje konačne certifikacije EITCA akademije. Međutim, kao što je spomenuto, nema ograničenja u ponovnom polaganju ispita (bez dodatnih troškova) kao ni vremenskih ograničenja za završetak programa, tako da polaznici mogu izdvojiti svoje vrijeme kao i neograničene pristupe ispitu, kako bi se pravilno pripremili i uspješno položili odgovarajuće ispite. Nakon što polaznik položi jedan EITC ispit, on/ona će dobiti odgovarajući EITC sertifikat, a nakon dobijanja svih EITCA akademskih konstitutivnih EITC sertifikata, polazniku će biti izdat i sertifikat EITCA akademije koji će formalno potvrditi profesionalnu i sveobuhvatnu specijalizaciju u odgovarajućoj digitalno polje. Svi evropski IT sertifikati nemaju datum važenja i stoga ne zahtevaju nikakav postupak ponovne certifikacije.

EITCA/KC certifikat o ključnim kompetencijama
EITCA/KC

EITCA/CG certifikat za računarsku grafiku

EITCA/CG

EITCA/BI certifikat o poslovnim informacijama

EITCA/BI

EITCA/IS certifikat o sigurnosti informacija

EITCA/IS

Uzorak EITC certifikata

EITC

 

Certifikat Akademije EITCA sveobuhvatan je u smislu složenosti vještina potvrđenih Europskim IT certifikatom (EITC) zasnovan na međunarodno priznatoj formalnoj potvrdi specijalizacije u određenoj oblasti primijenjene informatike. EITCA certifikati omogućavaju svojim sudionicima širom svijeta da steknu snažnu potvrdu svojih višestrukih kompetencija koje čine specijalizaciju u određenom digitalnom polju grupiranjem relevantnih EITC certifikata, izdatih u Briselu u okviru daljinskog učenja i potpunog pristupa ispitima. Svi postupci certificiranja provode se daljinski i putem interneta na osnovu standardizacije i akreditacije upravnog tijela za certifikaciju, Evropskog instituta za certifikaciju informacionih tehnologija (EITCI) u Briselu. I certifikati EITC i EITCA Academy u potpunosti su integrirani u EITCI distribuirani IT ID eCV digitalne kompetencije i savremeni okvir prezentacija.

Prema Digitalna agenda za Evropu (DAE, Izjava Europske komisije za Europski parlament, Vijeće i Europski ekonomski i socijalni odbor i Odbor regija, COM (2010) 245, Bruxelles, kolovoz 2010.) digitalne kompetencije sada su osnova za razvoj informacijskog društva (IS) u ekonomiji zasnovanoj na znanju (KBE) širom svijeta. Prema posljednjim Eurostatovim istraživanjima, 30% građana EU (150 miliona Europljana) i preko 90% ukupnog svjetskog stanovništva ne posjeduje dovoljno informatičke kompetencije, što im otežava funkcioniranje na modernom globalizovanom tržištu rada. To predstavlja prepreku i profesionalnom i ličnom razvoju, dok IT kompetencije preostalog dijela građana Europske unije još uvijek nisu dovoljno ciljane i brzo zastarevaju. Unatoč mnogim naporima u kreiranju politika i proturječnim postupcima koji se vode privatnim i privatnim putem kako bi se premostili jaz između širenja digitalnih vještina i tržišta i društvenih potreba, situacija se ne poboljšava značajno.

Zbog činjenice da je danas sposobnost korištenja informacionih tehnologija izuzetno važna i povoljna za samorazvoj u osobnim i profesionalnim načinima, takozvane digitalne ključne kompetencije su temeljne za ekonomiju zasnovanu na znanju (Preporuka Europskog parlamenta i Vijeća o 18. prosinca 2006. o ključnim kompetencijama u procesu cjeloživotnog učenja, 2006/962/EC). Glavna poruka DAE-a, koja predstavlja osnovu nove strategije za daljnji razvoj Europske unije („Evropa 2020 - Inovativna unija“), je potreba za intenziviranjem održivog obrazovanja europskih građana u području informacijske tehnologije (što dovodi do povećanje postotka stanovništva koji se obrazuje na ovom polju, istovremeno poboljšavajući kvalitetu obrazovanja u kontekstu paneuropskih i međunarodnih programa certificiranja, koristeći učinkovite digitalne metode (posebno e-učenje), kao i finansijsku podršku Europske unije - Europskim fondom za regionalni razvoj (ERDF) i Europskim socijalnim fondom (ESF) u programima koji sufinanciraju formalno certificirano obrazovanje.EITCI Institut za razvoj i širenje EITC/EITCA certifikacijskih standarda želi podržati dostizanje zacrtanih ciljeva u javnim politikama za daljnji rast EU.

Paneuropski standard koji se promovira prema međunarodnom priznanju i programira se s mogućnošću sveobuhvatnosti usporedivom sa formalnim akademskim poslijediplomskim obrazovanjem, dok se praktički orijentiran na predstavljanje primjenjivih digitalnih potvrda kompetencija iz područja informatičkih tehnologija tako se smatra važnim sredstvom u podršci premošćivanju jaz u digitalnim vještinama u EU. Takav je standard pokrenut u obliku Europske IT certifikacije (EITC) 2008. godine i kontinuirano ga je razvijao i distribuirao Europski institut za certificiranje informacijskih tehnologija EITCI tokom posljednjih godina. Ovaj je standard osnova za definiranje Europske akademije za certificiranje IT-a koja zajedno nudi dva programa certificiranja:

 • Certifikat EITC-a (Europska certifikacija za informacijske tehnologije) - uključujući specijalizirane programe certificiranja usko definirane u određenim vještinama i aplikacijama (sveobuhvatnost programa koji se odnosi na svaki program EITC konvergira se na oko 15 sati),
 • EITCA certifikacija (Europska akademija za certificiranje informacijskih tehnologija) - koja uključuje programe kompetencija za specifične domene, grupiranje niza obično nekoliko relevantnih EITC certifikata (sveobuhvatnost programa između 150 i 180 sati).

Programi za certificiranje EITC-a i EITCA-e pokrenuti su jedan za drugim odgovarajuće 2008. godine, a od tog datuma ti su se programi postali prepoznati okviri za certificiranje digitalnih vještina zajedno sa njihovim kontinuiranim razvojem i ažuriranjem, kao i širenjem od strane Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija u Bruxellesu. . EITCI Institut od tada izdaje EITC i EITCA certifikate u preko 40 zemalja koje pokrivaju specijalizirana područja primijenjene računalne znanosti, dizajna, cyber sigurnosti i općih digitalnih vještina, promovirajući tako digitalnu pismenost i IT profesionalizam i suzbijajući digitalnu isključenost.

Sertifikacija IT kompetencija predstavlja formalni način potvrđivanja kompetencija pojedinca u određenim oblastima znanja i vještina vezanih za primijenjenu računarsku nauku i informacione tehnologije. Certifikati EITC/EITCA predstavljaju dokumente koji potvrđuju druge formalne načine potvrđivanja znanja, vještina i kompetencija stečenih stručnim i akademskim obrazovanjem (uključujući certifikate ili diplome univerziteta i škola). U tom smislu, sheme certificiranja EITC-a i EITCA Akademije su posebno važne u olakšavanju politika za uvođenje digitalne vještine širenja ne samo IT stručnjaka i inženjera računara, već i svih ljudi koji su profesionalno aktivni u drugim domenima, ponekad daleko od IT-a.

Program EITCA Akademije, koji se provodi pod upravom Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija u Bruxellesu, omogućava - nakon uspješnog završetka postupka on-line ispitivanja - dobivanje certifikata EITCA akademije digitalno izdanih u Bruxellesu, zajedno s detaljnim dodacima i svim zamjenskim EITC-om Certifikati. Sama certifikacija je moguća i u okviru cjelovitog programa EITCA akademije u odabranom području specijalizacije (ispiti u okviru svih EITC certifikata uključenih u program akademije, što rezultira potpunom potvrdom o EITCA akademiji, dodatak diplomi zajedno sa svim relevantnim certifikatima EITC-a), kao i unutar usko definiranih pojedinačnih EITC certifikata (pojedinačni ispit i pojedinačni EITC certifikat u okviru svakog pojedinog programa EITC-a).

U pogledu sveobuhvatnosti, kao što je gore navedeno, program certifikacije akademije EITCA (ekvivalent 150-180 sati stacionarne nastave ili standardna 2 univerzitetska semestra poslijediplomskog obrazovanja) može se uporediti sa specijaliziranim poslijediplomskim studijama, ali svojom praktičnom orijentacijom i Prednosti međunarodno distribuiranog standarda certifikacije koji se temelji na EU, nekima se može pokazati kao bolji izbor.

Važna značajka programa certifikacije EITC/EITCA je mogućnost da se tijekom dužeg provođenja provode samo pojedini EITC programi iz tematske skupine koja formira odgovarajuću EITCA akademiju (pojedinačne specijalizirane EITC certifikate sa prosječnim didaktičkim sadržajem od 15 sati) i na taj način Certificate after Certifikat poboljšava vaše formalno svjedočenje vještina. Programi za certificiranje kompetencija EITC/EITCA uključuju sadržaje dizajnirane prema pristupu odozdo prema gore, tako da za njihovo ispunjavanje nije potrebno prethodno znanje o IT-u, unatoč njihovoj naprednoj i specijaliziranoj prirodi, kao i pridržavanju visoke kvalitete u potvrđivanju vještina. To omogućava čak i većini specijaliziranih programa EITC/EITCA da se pojedinci bez prethodnog znanja o IT-u uspješno dovrše, korak po korak, a istovremeno su relevantni za IT stručnjake i stručnjake u odgovarajućim domenama.

EITCA Akademija i EITC certifikacijski postupci rezultiraju ne samo izdavanjem ispravno osiguranih digitalnih potvrda (u slučaju EITCA akademije uz detaljne dodatke certifikacije i svih relevantnih zamjenskih EITC certifikata, a u slučaju EITC certifikata koji sadrže detaljan opis unutar sam certifikat), ali i uz pružanje relevantnih usluga elektroničke provjere valjanosti. Digitalne EITC/EITCA certifikacije trebaju se shvatiti kao njihovi jedinstveni matični brojevi koji prilikom unosa s pravilno osiguranim podacima u sustav za provjeru certifikacije EITCI Instituta omogućuju internetsku provjeru certifikata, zajedno s detaljima o opsegu programa koji je dovršio nositelj certifikacije, kao kao i preuzimanje ili ispis odgovarajućih potvrda i dodataka. Certifikati EITC-a (dobivaju se pojedinačno ili kao dio certifikata EITCA akademije) dizajnirani su s ID-ovima koji nose QR kodove koji omogućuju automatsko prepoznavanje i provjeru stroja pomoću QR skeniranja zasnovanih na kameru.

Postupak ispitivanja i certificiranja usmjeren na formalnu potvrdu stjecanja znanja i vještina iz određenih područja informacionih tehnologija, provodi EITCI Institut, u skladu s objavljenim uvjetima i odredbama, u potpuno udaljenom obliku putem posebnog mrežnog sistema ispita integriranog u -učna platforma.

Sve EITCI izdane europske informatičke potvrde, uključujući EITC i EITCA Akademijske potvrde, dostupne su u cijelosti putem interneta uz upisnine, kako je određeno u Katalog certifikata EITC/EITCA.

Možete ili sudjelovati u odabranim programima EITCA akademije ili u odabranim programima EITC-a.

Program Akademije EITCA sastoji se od nekoliko EITC programa (obično 10 do 12), svaki od standardnih referenci o sveobuhvatnosti nastavnog programa od 15 sati (to znači da opseg pojedinog EITC programa odgovara oko 15 sati stacionarne didaktike i učenja). Stoga zadani program Akademije EITCA odgovara 150-180 sati sveobuhvatnosti kurikuluma i kao takav predstavlja profesionalno, zajedničko, tematsko i dosljedno svjedočenje IT kompetencija u određenom području IT specijalizacije nudeći sveobuhvatnost usporedivu s postdiplomskim programom visokog obrazovanja.

Ukratko, EITCA Akademija grupiše relevantne programe certifikacije EITC-a u određenoj disciplini (npr. Iz područja informacijske sigurnosti, poslovnog IT-a ili računarske grafike). Da bi stekli zajedničku EITCA akademiju, potrebno je položiti i uspješno položiti sve EITC ispite (i na taj način ima pravo na zajedničku EITCA akademiju i sve relevantne EITC certifikate uključene u program).

Može se također odlučiti slijediti samo pojedinačne EITC certifikate i tako dobiti usko definiranu formalnu potvrdu relevantnih vještina koje se odnose na dobro definiranu i koherentnu temu, tehnologiju ili softversku aplikaciju (npr. Teme kao što su osnove kriptografije, objektno programiranje, HTML, rasterska grafika, 3d modeliranje itd.).

Svi zainteresirani za to mogu sudjelovati u programima EITCA Akademije i EITC certifikacijskih programa. Program je dostupan on-line i nema ograničenja u matičnim zemljama ili nacionalnostima pojedinaca koji ga mogu preuzeti. Jedini uvjet je pristup Internetu za učenje na daljinu i daljinsko ispitivanje potreban za postupke certificiranja i izdavanje certifikata u Bruxellesu, EU.

Za početak morate registrirati račun u EITCA akademiji. Registracija računa je besplatna. Pomoću računa dobivate pristup demonstracijama i besplatnim resursima koji će vam omogućiti da odaberete sebi odgovarajuću EITCA akademiju ili EITC certifikate.

Da biste se prijavili za EITCA akademiju ili program (e) certifikacije EITC po vašem izboru, morate imati registrirani račun i naručiti odabranu EITCA akademiju ili programe (e) EITC. Svojim odabranim programima možete dodati izabrane programe i nakon dovršetka odabira moći ćete platiti formalnosti za finaliziranje naknade. Zatim, nakon obrade vaše narudžbe (što sustav automatski obavi u roku od nekoliko sekundi), s vašeg računa bit će vam omogućen pristup putem Interneta za sudjelovanje u odabranim programima.

Što se tiče certifikata EITCA akademije, postoji promotivna 80% EITCI subvencija koja se odobrava u odgovarajućem smanjenju naknade (primjenjivo na sve zainteresirane pojedince širom svijeta i vezano za koaliciju Digital Skills and Jobs Koalicija EITCI Institut za povećanje razmjera pristupa EITC/EITCA certifikatu širenja i smanjenja ekonomskih barijera). Primjenom EITCI subvencije pomoću digitalnog koda od 5 slova, što omogućava rezultat s naknadom za EITCA akademiju koja je efektivno smanjena na 20%. Zbog ovog 80% subvencioniranog pristupa EITCA Akademiji, možda bi bila bolja opcija za niz pojedinačnih EITC programa certificiranja, ako ste zainteresirani za svjedočenje niti jednog skupa vještina, već svoje specijalizacije u datoj domeni IT-a.

U slučaju da institucije i kompanije delegiraju svoje osoblje, nalog se može izvršiti na institucionalnom računu počevši s najmanje 3 planova delegiranih članova osoblja s brojem dodatnih usluga (uključujući detaljno praćenje i izvještavanje o napretku didaktičkih i certifikacijskih postupaka, kao kao i sa fleksibilnim i isplativim planovima).

Kao i kod svih programa certificiranja profesionalnih kompetencija, EITCA akademija i njeni sastavni programi EITC sertifikacije općenito nisu besplatni (sa izuzetkom potpuno subvencioniranog učešća za osobe koje žive s invaliditetom, mlade pred tercijarne škole i osobe koje žive u niskom socio-ekonomskom statusu u broj nisko razvijenih zemalja, kako je navedeno u Odredbama i uslovima). Međutim, troškovi učešća u programu zbog obrazovanja na daljinu i ispita na daljinu su efektivno smanjeni u poređenju sa tradicionalnim stacionarnim (zasnovanim na fizičkom prisustvu) programima sertifikacije. Cilj EITCA akademije je da se eventualno smanje barijere u pristupu formalnom certificiranju profesionalnih IT kompetencija baziranih na EU i učini ga široko dostupnim svim potencijalnim učesnicima u EU, kao i sa bilo kojeg mjesta u svijetu.

Trenutne naknade za programe EITC Certification i EITCA Academy Certification su prikazane u Katalog i određuju se na 110 € i 1100 €. EITC/EITCA naknade za sertifikaciju obuhvataju sve troškove vezane za procedure certifikacije i izdavanje zarađenih certifikata u njihovom digitalnom obliku (također je moguće odštampati digitalne EITC/EITCA certifikate ako je potrebno u referentnom obliku za štampanje dostupnom u PDF-ovima iz elektronske službe EITC/EITCA Potvrda certifikata).

Troškovi EITCA akademije i naknada za EITC certifikaciju znatno su niži od prosječne cijene uporedivog nivoa profesionalne IT certifikacije u EU i međunarodnoj zajednici zbog njenog online obrasca. Certifikati koje je izdala EU formalno potvrđuju digitalne kompetencije stečene kroz ispite za certifikaciju koji se sprovode na daljinu iz Brisela prema međunarodno priznatom evropskom standardu za IT certifikaciju koji je pokrenut 2008. Osim toga, zbog potpuno online obrasca, nema troškova putovanja/smještaj povezanih s tradicionalnim, stacionarnim programima sertifikacije.

Osim toga, kao dio stalne posvećenosti Instituta EITCI podržavanju implementacije Digitalne agende Evropske komisije za Evropu (element javne politike strategije Evropa 2020) u njenom promoviranju digitalne pismenosti, vještina i inkluzije, dostupne su indirektne subvencije EITCI instituta. u smanjenju relevantnih naknada za ponuđene programe EITCA akademije, dodatno umanjujući ekonomske barijere za atestiranje profesionalnih IT kompetencija za učesnike širom svijeta.

Konačno, postoji mnogo obrazovnih resursa koji su besplatno dostupni nakon registracije naloga EITCA akademije, koji omogućavaju bolje upoznavanje sa modelom EITCA akademije i donošenje bolje informisane odluke o učešću. Da biste pristupili ovim resursima (zajedno sa relevantnim demonstracijama) možete registrirati svoj besplatni račun klikom na dugme Prijavi se u gornjem desnom uglu ove web stranice.

Evropski okvir kvalifikacija (EQF) je zajednički referentni okvir u EU, koji je postavila Evropska komisija kako bi se olakšalo poređenje sveobuhvatnosti potvrđenih kvalifikacija. Kao takav, pomaže da se razlikuju nivoi kvalifikacija između različitih programa i obrazovne ponude, uključujući akademske i strukovne programe u EU. Referenca EQF-a može se primijeniti na sve vrste obrazovanja, obuke i atestiranja kvalifikacija, od školskog obrazovanja do razvoja akademskih, profesionalnih i stručnih vještina. To mijenja fokus u razlikovanju ishoda učenja sa standardnog pristupa zasnovanog na inputima učenja, kao što su programski sadržaji mjereni satima i vrstama obrazovnih institucija, na pristup koji je usmjeren na atestirane kvalifikacije. Promovirajući pristup zasnovan na kvalifikacijama, EQF okvir podržava validaciju potvrđenih rezultata orijentisanih na vještine između formalnog i neformalnog obrazovanja, čime se promoviše paradigma cjeloživotnog učenja, šireći se izvan formalnih obrazovnih sistema država članica. EQF uvodi 8 referentnih nivoa za potvrđenu sveobuhvatnost kvalifikacija, koji su detaljno opisani na web stranici Europass, dostupna na https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

Program EITCA akademije u smislu sveobuhvatnosti kvalifikacija koje potvrđuje može se referirati na nivo 6 Evropskog kvalifikacijskog okvira. Potvrđuje profesionalnu specijalizaciju koja uključuje napredno znanje u relevantnoj oblasti programa EITCA akademije uz osiguranje pravilnog razumijevanja teorijskih osnova, zajedno sa znanjem o odgovarajućim aspektima praktičnih primjena. Takođe potvrđuje napredne veštine koje omogućavaju nosiocima EITCA sertifikata da samostalno rešavaju složene probleme, kao i da dostignu visoke nivoe profesionalnih specijalizacija i da inoviraju u svojim oblastima koje odgovaraju EITCA programima u kojima su certificirani. EITCA akademije atestirane kvalifikacije dodatno omogućavaju upravljanje profesionalne aktivnosti na terenu, uključujući i donošenje odluka u profesionalnim kontekstima IT aplikacija u relevantnim oblastima, kao i vođenje adekvatnih aktivnosti stručnog usavršavanja bilo pojedinačno ili u kooperativnim grupama.

Evropski okvir za IT sertifikaciju uspostavljen je 2008. godine kao zvanični standard nezavisnog od dobavljača u široko dostupnom, potpuno onlajn formalnom potvrđivanju digitalnih veština i IT kompetencija u mnogim oblastima profesionalnih specijalizacija.

To je jedan od najpriznatijih standarda sertifikacije digitalnih vještina sa sjedištem u Evropskoj uniji, ali podržava digitalne karijere na globalnom nivou.

Popularne institucije, vladine agencije ili korporacije koje priznaju ovaj evropski standard za certifikaciju digitalnih vještina su brojne, a postoji i skraćena lista objavljena u odjeljku O na web stranici EITCA akademije u vezi sa većim globalnim kompanijama koje su delegirale svoje zaposlenike da učestvuju u raznim EITC/EITCA programi u prošlosti.

Istorija okvira ukazuje na neke odabrane glavne istorijske tačke u razvoju standarda.

Evropski institut za IT certifikaciju koji upravlja standardom je međunarodna neprofitna organizacija koja djeluje u pravnoj formi Udruženja bez profitne svrhe (ASBL) u skladu sa odredbama Glave III belgijskog zakona, dodjeljujući pravni subjektivitet ne- profitna udruženja i javne komunalne ustanove.

EITCI Institut je posvećen ubrzanju rasta informacionog društva i suzbijanju digitalne isključenosti, između ostalog razvojem i širenjem evropskog standarda za IT certifikaciju, povećanjem dostupnosti profesionalnih IT sertifikacija među pojedincima u EU i globalno.

Obavlja svoju misiju više od 14 godina i uspostavio je jedan od najpriznatijih standarda za certifikaciju digitalnih vještina nezavisnih od dobavljača u Evropskoj uniji. EITCI trenutno okuplja preko 3000 članova u EU i inostranstvu u okviru saradnje usredsređene na mrežu, fokusirajući se na razvoj nastavnih planova i programa evropskih IT certifikacionih programa, kao i na radu na novoj standardizaciji referentnih IT tehnologija u saradnji sa mnogim drugim međunarodnim organizacijama za postavljanje standarda. i kao podrška programu Evropske komisije H2020.

Iako je Evropski institut za IT sertifikaciju fokusiran na razvoj i širenje okvira za ocenjivanje digitalnih veština Evropske IT sertifikacije, on je takođe aktivan u tehničkoj standardizaciji i sertifikaciji tehnologije u novim IT oblastima, kao što su AI aplikacije u domenima od kritičnog značaja (na primer u Pametna energija uz pomoć veštačke inteligencije, usp. https://eitci.org/technology-certifikacija/sesg) ili u naprednoj kvantnoj informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (usp. https://eitci.org/technology-certifikacija/qsg).

Kako radiu 3 jednostavna koraka

(nakon što odaberete EITCA Akademiju ili odabrani niz EITC certifikata iz potpunog EITCA/EITC kataloga)

Učite i vežbajte

Pratite online sveobuhvatnu didaktiku koja se priprema za ispite. Nema nastave, učite kad možete.

Dobijte IT certifikat

Položite online ispit da biste stekli certifikat EITC. Prenesite sve u EITCA akademiju i dobit ćete EITCA certifikat.

Pokrenite svoju karijeru

Certifikati EITC/EITCA sa sjedištem u EU sa detaljnim dodacima predstavljaju službeno svjedočenje vaših profesionalnih IT vještina.

Proces sertifikacije (potpuno online) implementiran je na engleskom jeziku, međutim, dostupni su i dodatni referentni prijevodi uz pomoć umjetne inteligencije za sve referentne didaktičke materijale i ispite, koji su ugrađeni u sučelje platformi.

Sve usluge komunikacije i podrške (uključujući neograničen pristup online didaktičkim konsultacijama sa relevantnim stručnjacima) su takođe na engleskom, ali opet sa alatima koji omogućavaju automatske prevode uz pomoć veštačke inteligencije za učesnike.

Svaki EITC ispit se sastoji od 15 pitanja sa više odgovora (višestrukih odgovora) i ima vremensko ograničenje od 15 minuta.

U skladu sa važećim propisima, prolazna ocjena EITC ispita je 60% tačno odgovorenih pitanja od 15 randomiziranih pitanja sa višestrukim odgovorima na zatvorenom ispitu.

Pojedinačno ispitno pitanje smatra se tačnim odgovorom samo kada su svi njegovi tačni odgovori označeni, dok svi netačni odgovori ostaju neoznačeni. Ako je, na primjer, označen samo jedan tačan odgovor, a ostali tačni odgovori su ostavljeni neoznačeni, ili su označeni i neki drugi netačni odgovori, smatra se da je relevantno pitanje neodgovoreno.

U slučaju neuspjeha u vašem pokušaju ispita, učesnik će moći zatražiti dodatne pokušaje (može se zatražiti i ponovno polaganje ispita kako bi se poboljšao rezultat koji je postigao, uz napomenu da će pokušaj ispita s najvećim brojem bodova uvijek biti sačuvan). Od Centra za sertifikaciju možete zatražiti dodatne ponovne polaganja.

Polaganjem ispita učesnici potvrđuju da se pridržavaju Uslova i odredbi koje su prihvatili po završetku izdavanja naloga za sertifikaciju. Ne postoji ograničenje dodatnih polaganja ispita i da se odobravaju bez dodatnih troškova. Takođe ne postoji vremensko ograničenje za završetak programa.

Svi procesi sertifikacije unutar EITC/EITCA programa, zajedno sa svim ispitima u EITC programima, provode se potpuno na daljinu u okviru mrežnih rješenja na namjenskim platformama u asinhronom načinu rada.

Zahvaljujući fleksibilno asinhrono organiziranom referentnom didaktičkom procesu e-učenja zajedno sa svim online ispitima koji se izvode asinhrono online (omogućujući najveću fleksibilnost u vremenu s time da polaznik samoorganizira svoje učenje i ispitu pristupa aktivnostima kada mu/njezi odgovara), fizičko prisustvo učesnika nije neophodno, stoga se mnoge pristupne barijere ili smanjuju ili uklanjaju (npr. geografske, logističke, ekonomske prirode).

Učesnik ima individualni, neograničen pristup platformi za sertifikaciju koja pruža dobro planiran, korak po korak referentni didaktički proces pod nadzorom osoblja odgovornog za izvođenje programa u skladu sa smjernicama EITCI instituta, sa referentnim elektronskim materijalima (uključujući otvoreni pristup): predavanja (u multimedijalnom i tekstualnom obliku zajedno sa ilustracijama, animacijama, fotografijama ili video zapisima koji su referencirani i dostupni direktno sa platforme) s dodatkom tutorijala, laboratorija (takođe uključujući edukativni probni pristup softveru, kao i relevantne interaktivne aplikacije) i neograničene didaktičke konsultacije na daljinu.

Referentni didaktički materijali na mreži za svaki EITC sertifikacijski program u potpunosti su pokrivali njegov odgovarajući nastavni plan i program i završavaju se EITC ispitom na daljinu (karakteristike zatvorenog testa, uključujući 15 nasumičnih zatvorenih test pitanja s više odgovora na datom nastavnom planu i programu EITC programa).

Ovaj daljinski test polaže učesnik u okviru platforme za sertifikaciju (gde učesnik može da polaže onlajn interaktivni test koji implementira nasumični izbor test pitanja, imajući mogućnost da se vrati na odgovorena ili neodgovorena pitanja u vremenskom ograničenju od 45 minuta). Prolazni rezultat EITC ispita je 60% pozitivnih odgovora, ali neuspeh u postizanju ovog ograničenja omogućava polaznicima da ponovo polažu ispit bez dodatnih naknada (pri svakom pokušaju ispita postoji jedno besplatno ponovno polaganje kako bi se položio test ili poboljšao prolazni rezultat, nakon čega dalje za ponovni polaganje ispita potrebno je omogućiti prijavu u administraciju, ali ostaju bez dodatne naknade). Završetak svih EITC ispita koji čine relevantni certifikat EITCA akademije (sa zamjenskim EITC programima) rezultira i izdavanjem odgovarajućeg certifikata EITCA akademije učesniku (nema dodatnih EITCA ispita i EITCA certifikati se izdaju na osnovu sticanja svih relevantne EITCA EITC certifikate).

Sve procedure se u potpunosti provode na daljinu u Briselu, a sertifikati se učesnicima izdaju u digitalno obezbeđenom i proverljivom obliku.

Važna značajka platforme za certificiranje omogućava detaljnu analizu procesa učenja i certificiranja svakog sudionika, uključujući potpunu statistiku svih aktivnosti unutar cerifikacijske platforme koja omogućava generiranje izvještaja o aktivnostima, kao i automatsku identifikaciju i podršku sudionika koji imaju problema s didaktičkim materijali i ispiti. Temeljita analiza aktivnosti u didaktičkom procesu omogućava individualizirani podržavajući pristup identificiranim sudionicima ako je to neophodno. Takođe, sami učesnici mogu ga koristiti za formalno dokumentiranje svojih aktivnosti učenja trećim osobama ili za vlastitu analizu i planiranje (posebno korisno za institucije i kompanije koje delegiraju svoje osoblje na sertifikaciju).

Platforma za certificiranje kontinuirano se podržava i administrativno i tehnički. Administracija uključuje tehničko upravljanje i sveukupnu kontrolu funkcioniranja platforme. Tehnička podrška uključuje korisničku podršku sa posvećenom službom za pomoć i održavanjem problema koji se odnose na sigurnosne podsisteme, arhiviranje podataka, baze podataka i ažuriranje funkcionalnosti platforme (akcije koje kontinuirano i specijalizirano tehničko osoblje izvodi kontinuirano).

Nastavni planovi i programi Evropskog okvira za IT sertifikaciju se redovno ažuriraju. Treba napomenuti da evropski okvir za IT certifikaciju nije usluga obuke, već usluga sertifikacije vještina (ili potvrđivanja znanja). Usluga je u potvrđivanju vještina i znanja (kvalifikacija) i obezbjeđivanju provjerljive formalne potvrde ovih kvalifikacija u obliku evropske IT certifikata, koja uključuje pojedinačne EITC certifikate i sveobuhvatnu specijalizaciju koja potvrđuje certifikate EITCA akademije. Ovi sertifikati se dodeljuju nakon polaganja odgovarajućih ispitnih procedura i važe za verifikaciju od strane trećih lica kao prateće dokumentacije o profesionalnim digitalnim kvalifikacijama učesnika. Naša usluga je u implementaciji potpuno onlajn procesa sertifikacije koji nastavljamo da razvijamo u mnogim oblastima primenjenih IT, pionirski u ovom pristupu na način nezavisno od dobavljača i u onlajn metodologiji. Većina drugih davatelja digitalnih certifikata usvojila je slične modele rada tek u nekoliko posljednjih godina.

Evropski program IT certifikacije certificira digitalne vještine u skladu sa svojim nastavnim planovima i programima kako je propisano na web stranicama programa certificiranja s referencama didaktičkih materijala (uključujući didaktičke materijale otvorenog pristupa), koji su predviđeni da u potpunosti pokriju u smislu didaktike potrebne nastavne planove i programe za certifikaciju za odgovarajuće ispite (iako nije dio EITCI certifikacijske usluge pružanje obuke, jer je osnovna usluga certifikacije u testiranju, verifikaciji i potvrđivanju znanja i vještina učesnika, detaljno referencirani didaktički materijali koji su slobodno i otvoreno dostupni i pokrivaju pun opseg svih EITC-a Nastavni planovi i programi odgovarajućih programa sertifikacije su dodatno referencirani radi pogodnosti učesnika, koji takođe mogu koristiti bilo koje druge relevantne obrazovne resurse ili usluge obuke).

Od 2008. godine Evropski institut za IT sertifikaciju podržava otvoren pristup obrazovnim resursima o digitalnim tehnologijama. Od angažmana u projektima kreiranja i besplatne distribucije obrazovnih materijala otvorenog pristupa finansiranim od strane ESF-a i ERDF-a, preko saradnje sa pojedinačnim stručnjacima, objavljivanja didaktičkih materijala u obliku otvorenog pristupa, EITCI je doprinio širokoj distribuciji slobodnog i otvorenog pristupa edukativni materijali iz digitalnih tehnologija, od kojih se neki direktno koriste kao referentni didaktički materijali koji pokrivaju relevantne nastavne planove i programe sertifikacije.

Nastavni planovi i programi evropske IT sertifikacije su razvijeni, ažurirani i prihvaćeni od strane relevantnih EITCI komiteta stručnjaka u relevantnim oblastima iskustva, uključujući i akademike i praktičare. EITCI takođe omogućava svim učesnicima svojih programa sertifikacije neograničene online konsultacije stručnjaka iz domena koji odgovaraju na sva pitanja u vezi sa nastavnim planom i programom za sertifikaciju kako bi se učesnici mogli bolje pripremiti za polaganje relevantnih sertifikacionih ispita.

Od 2008. godine EITCI Institut izdao je stotine tisuća EITC i EITCA certifikata širom svijeta (kao i blizu milion digitalnih certifikata) postigavši ​​broj od preko milion pojedinaca iz 1+ zemalja koji su se upoznali sa standardom EITC/EITCA digitalna pismenost na osnovnom nivou i osnovne vještine, specijalizirana područja primijenjene informatike za IT stručnjake, osnovna za napredni dizajn računalne grafike, kao i programi za digitalizaciju javne uprave (e-uprava) i suzbijanje digitalne isključenosti među socijalno ugroženim skupinama (posebno ljudima koji žive sa invalidi).

Glavna razlika je u tome što se certifikat EITCA akademije formira iz određene grupe tematski povezanih EITC certifikata (obično 10 do 12). Samo dobivanjem svih ovih zamjenskih EITC certifikata, polazniku će se izdati i namjenski EITCA certifikat koji potvrđuje specijalizaciju iz odgovarajućeg područja (za dobivanje certifikata EITCA akademije nije potrebno dodatno ispitivanje, potrebno je položiti ispite na svim zamjenskim EITC potvrdama) .

Moguće je nastaviti s certifikacijom EITCA akademije dobivanjem pojedinačnih EITC certifikata u zasebnom upisu za svaki program EITC-a (jedan po jedan), ali moguće je i izravno upisati EITCA akademiju uz pristup cijeloj grupi EITC certifikata u okviru izabrane EITCA akademije. To daje pravo učesniku EITCI Instituta za subvencionirani pristup odobren znatno smanjenom naknadom EITCA Akademije, dostupnom širom svijeta za promociju visoke kvalitete i sveobuhvatnog širenja skupova informatičkih vještina.

Sudionik može birati između realizacije cjelokupne EITCA akademije (grupiranje relevantnih EITC programa) i realizacije jedinstvenog EITC programa (ili određenog izbora EITC programa).

Svaki EITC certifikacijski program upućuje na kurikulum od 15 sati sadržaja sadržaja koji završava ispitom za odgovarajuću EITC potvrdu. Završetak EITC programa može se ostvariti u prosjeku za jedan do dva dana, međutim nema vremenskog zahtjeva i polaznik može planirati duži period za didaktiku i pripreme za ispit ako je potrebno (na primjer tjedan ili dva tjedna, trošeći na učenje na odgovarajući način samo jedan sat ili 2 sata dnevno). Ako polaznik već ima znanje i kompetencije u odgovarajućem kurikulumu EITC certifikata, polaznik može pristupiti ispitu izravno i na taj način odmah dobiti odgovarajuću EIC potvrdu.

Svaka EITCA akademija sadrži 10-12 EITC certifikata, a sve u svemu čini programski sadržaj od 150-180 sati učenja. Općenito, pod pretpostavkom da se učenje odvija u dane radnog tjedna, moguće je završiti program EITCA Akademije za manje od mjesec dana (svaki dan u radnom tjednu). Drugi referentni vremenski raspored je jedan akademski semestar (obično 5 mjeseci) kada je polaznik u mogućnosti završiti nastavni plan i program EITCA programa, nauči samo jedan dan u tjednu.

Referentni sati učenja gore spomenutog programskog sadržaja definiraju suštinsku mjeru sveobuhvatnosti programa certificiranja na temelju standarda akademskog sata studiranja. To znači da bi odgovarajuće edukacijsko ponašanje polaznika u prosjeku trajalo 150-180 sati, ako bi se ono odvijalo u stacionarnom obliku. Također, to ovisi o karakteristikama pojedinog sudionika u sposobnostima pripreme i učenja što može rezultirati bržim ili sporim tempom učenja i priprema u skladu s nastavnim planom i programom. Zbog činjenice da se obuka provodi u asinkronom obliku e-učenja, njegovo stvarno vrijeme provođenja ovisi o individualnim vještinama svakog polaznika i može se produžiti ili skratiti (vremenski okvir učenja i pripreme za certificiranje prilagođen je individualnim potrebama učesnici).

Da. I u programu EITC i u programu certifikacije EITCA akademije, proces učenja i pripremni didaktički postupak uključuje neograničene daljinske konsultacije sa stručnim didaktičkim osobljem iz relevantne IT oblasti. Ako se pojave poteškoće u razumijevanju pojmova iz nastavnog plana i programa, kao i u pomoćnom didaktičkom sadržaju i materijalima ili u izvršavanju zadataka, ili ako polaznik ima bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa programskim sadržajem, o tome treba konzultirati didaktičko osoblje sredstva za sistem komunikacije putem interneta i savjetovanja. Savjetovanje se provodi kroz posebno sučelje na platformi za certificiranje i e-učenje ili putem e-maila. Obrasci i upute za kontaktiranje i ispitivanje didaktičkog konzultantskog osoblja nalaze se izravno na platformi za e-učenje za certificiranje.

Trenutačni izbor dostupnih certifikata izdanih od EITCI instituta sadrži preko 70 EITC certifikata i 7 certifikata EITCA akademije.

Zbog operativno ograničenih kapaciteta za didaktičku podršku i savjetovanje, što ograničava broj mjesečno izdanih EITC/EITCA certifikata, neki programi certificiranja mogu biti podložni nedostupnosti privremenih mjesta. U takvim slučajevima sudionici mogu rezervirati programe certifikacije koji nemaju mjesta i koji će biti obaviješteni kada su mjesta ponovno dostupna te će im biti omogućen pristup relevantnim programima na osnovu prvog dolaska, prvog serviranja.

Da, postoji mogućnost ponovnog polaganja neuspjelih ili uspješno položenih EITC ispita radi poboljšanja prolaznih bodova. Za svaki pokušaj ispitivanja na raspolaganju je jedno besplatno premještanje ili za polaganje testa ili za poboljšanje ocjene, nakon čega je za daljnje ispitivanje potrebno omogućiti prijavu administraciji, ali ostaje bez dodatnih troškova. Polaznik može ponovo položiti test kako bi poboljšao ocjenu za bolje prezentiranje na Certifikaciji. Treba napomenuti i da ne postoje ispitivanja EITCA akademije (ispiti su dodijeljeni samo programima EITC-a i svaki od njih daje rezultate s izdavanjem EITC certifikata, dok se potvrda o EITCA akademiji izdaje samo za polaganje odgovarajuće skupine svih sastojaka EITC ispit u određenom programu EITCA akademije). Bodovi predstavljeni na EITCA Akademiji Certifikata su rezultati svih EITC certifikata koji se sastoje od date EITCA Akademije.

Da. Sudionici će imati pristup platformi za e-učenje sa svim didaktičkim materijalima i resursima prema nastavnim programima u njihovim relevantnim programima za certificiranje EITC/EITCA akademije, također nakon završetka učenja i priprema, kao i nakon polaganja ispita i stjecanja svjedodžbi. Pristup će biti neograničen putem računa sudionika na EITCA akademiji.

Da, i evropski IT sertifikacioni okvir i Evropski institut za IT sertifikaciju koji razvija ovaj okvir u potpunosti se pridržavaju standarda ISO/IEC 17024 za tela koja se bave sertifikacijom osoba. EITCI posebno ne pruža komercijalne kurseve ili usluge obuke u vezi sa EITC i EITCA certifikacijskim programima, poštujući zahtjeve standarda ISO/IEC 17024 za tijela koja se bave sertifikacijom osoba u odvajanju komercijalne ponude usluga obuke i kurseva od sertifikacije usluge zbog mogućih pristrasnosti i nejednakosti u slučaju kada bi sertifikaciono tijelo komercijaliziralo obuku ili kurseve za zahtjeve sertifikacije vještina koje definira. Svi evropski programi IT sertifikacije se sprovode u skladu sa primenljivim Pravila i uvjeti. Konkretno, svi EITC/EITCA programi sertifikacije sadrže detaljne nastavne planove i programe i plaćene usluge sertifikacije. U svim svojim programima certifikacije EITCI Institut dodatno nudi svoje vlasničke online i offline didaktičke materijale za samoučenje, kao i djelomične ispite za samoprocjenu programa korak-po-korak, uz neograničene online didaktičke stručne konsultacije koje odgovaraju na sva njegova pitanja. Učesnicima programa u pogledu sadržaja nastavnih planova i programa sertifikacije da podrže njihove pripreme u polaganju odgovarajućih sertifikacionih ispita, koji predstavljaju plaćene usluge ponuđenih programa sertifikacije. Programi također mogu upućivati ​​na besplatne nastavne planove i programe koji pokrivaju pomoćne materijale u različitim oblicima kao didaktička pomagala za polaznike, koji međutim nisu komercijalne i plaćene usluge u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 17024, kako je navedeno u §9. Uslova. i Uslovi. Takvi besplatni referentni materijali mogu uključivati ​​knjige otvorenog pristupa, online tutorijale i video zapise, pri čemu svi dijele otvorene licence za njihovo korištenje kako bi se mogli bolje pripremiti za procedure certificiranja koje implementira EITCI Institut u okviru EITC/EITCA programa sertifikacije, ali su nisu dio ponude komercijalnih usluga certificiranja i nisu plaćena usluga. Plaćene usluge certifikacije koje se pružaju u okviru EITC/EITCA okvira uključuju online procedure certifikacije, odnosno ispite programa certificiranja, izdavanje relevantnih certifikata polaznicima koji su uspješno položili odgovarajuće ispite, obradu podataka o certifikaciji i online validaciju od strane trećih strana, kao i podršku i konsultantske usluge za sve učesnike EITC/EITCA programa sertifikacije. Priroda i obim usluge certifikacije u potpunosti je preciziran na web stranicama specifičnih programa certificiranja, kao iu Pravila i uvjeti, podložno priznanju tokom upisa u program(e) sertifikacije. EITCI također pruža bezuslovnu politiku povrata od 30 dana za EITC i EITCA programe sertifikacije, proširujući odredbe propisa o zaštiti potrošača kojima se implementira Direktiva 2011/83/EU Evropskog parlamenta i Vijeća o pravima potrošača, tako da svi pojedinci koji su nezadovoljni uslugama certifikacije mogu zatražiti povrat novca za otkazivanje upisa u programe sertifikacije.

Certifikat EITC/EITCA je europski obrazovni i certifikacijski međunarodni program koji standardizira okvire provjere kompetencija u industriji informacijskih tehnologija. Ona nema formalnu ravnopravnost s bilo kojim nacionalnim obrazovnim programom država članica EU. Međutim, što se tiče sadržaja programa koji se odnosi na sveobuhvatne nastavne programe Akademije EITCA, njegova složenost i posljedično svjedočenje o profesionalnoj specijalizaciji nositelja certifikata, ono se može najbolje usporediti s akreditiranim poslijediplomskim visokoškolskim studijima na nacionalnoj razini u smislu učenja. radno opterećenje i nivoe provjerenih kompetencija. S druge strane, certifikat EITCA akademije zajedno sa EITC certifikatima nije ekvivalentan certifikatima informatičke tehnologije orijentiranim prema prodavcu koji su izdali različiti dobavljači informatike (kao što su Microsoft, Google, Adobe, itd.), Neovisni su od dobavljača i usredotočujući se na stvarnu vrijednost certificirane kompetencije, a ne da stoje kao dio strategije tržišne konkurencije i marketinga između IT dobavljača. Međutim, ono što EITC/EITCA certifikate ima zajedničkog sa profesionalnim dobavljačem koji je izdao IT certifikate je da se oni fokusiraju i na praktične aspekte i primjenjivost certificiranog znanja i vještina.

Šta to znači u praksi?

Certifikat EITCA akademije nije formalna diploma poslijediplomskog obrazovanja na nacionalnoj razini, već međunarodni standard certifikacije kompetencija za IT industriju, koji je, međutim, neovisan od proizvođača, a uređen je Europskim institutom za certificiranje informacijskih tehnologija, neovisnim dobavljačem. certifikacijsko tijelo ili certifikacijsko tijelo. Unutar programa EITC/EITCA Akademija nositelj certifikacije ne stječe diplomski diplomski stupanj poslijediplomske izobrazbe na nacionalnoj razini ili certifikat IT dobavljača, već međunarodnu i koja se izdaje u Bruxellesu, EU-u, certificiranje formalnih kompetencija u industriji informacionih tehnologija, uz raspon certificiranih znanja i vještina ekvivalentno postdiplomskim studijama u smislu sveobuhvatnosti (počevši od 150 sati sveobuhvatnosti referentnog programa) i niza aktuelnih IT dobavljača izdatih certifikata. Ne postoje kriteriji za podobnost za pohađanje EITCA akademije (ili bilo koje komponente EITC certifikacijskog programa) i nema prethodnih kvalifikacionih zahtjeva (npr. Stupanj prvostupnika postignut na dodiplomskom studiju obično se zahtijeva za započinjanje daljnjih poslijediplomskih studija u akademskom visokom obrazovanju, što je nije preduvjet za sudjelovanje u EITCA akademiji).

Samo certifikat EITCA akademije omogućava njenom vlasniku da stručno dokaže potvrđivanje ovladavanja i kompetencija za rad na polju održanog certifikata. Iako poslodavci uglavnom zahtijevaju diplomu o visokom obrazovanju u određenom opsegu profesionalne specijalizacije, oni uglavnom pozitivno pozdravljaju dodatne sveobuhvatne provjere vještina, posebno u domenu IT-a da li je to primarni predmet obrazovanja kandidata ili ne. Ako je prisustvo kompetencija na nivou sveobuhvatnosti uporedivo sa formalnom akademskom diplomom o postdiplomskom obrazovanju, poslodavac to u nekim slučajevima može smatrati dovoljnom zamenom, posebno uzimajući u obzir pitanja povezana sa troškovima studija u sistemu visokog obrazovanja određena zemlja). U drugim će slučajevima to biti pravi dodatak sveučilišnoj diplomi formalnog obrazovanja koji će kandidatima dokazati međunarodnu aktivnost samorazvoja i oduzeti mu natjecateljske prijave bez sličnih provjera kompetencija. Poslodavci obično cijene izrazito poticaj sa strane kandidata u smislu samorazvoja, obrazovanja i iskustva, te će kao takvi priznati međunarodnu potvrdu EITCA akademije u korist kandidata. Rezimiranje certifikata EITCA Akademije može se dobro tretirati kao način za nadopunu dodiplomske ili postdiplomske diplome na nacionalnom nivou s više specijaliziranih, profesionalnih IT industrija sa EU certifikatom. Svakako predstavlja važno sredstvo u životopisu vlasnika certifikata, što dokazuje njegovu međunarodnu aktivnost u razvoju kvalifikacija. Čak i sa specijaliziranom diplomom o postdiplomskom obrazovanju, relevantna certifikacija EITCA akademije pokazat će vrlo dragocjeno sredstvo u životopisu i povećati izglede za zapošljavanje ne samo formalnim potvrđivanjem posjedovane IT kvalifikacije i kompetencija, već i dokazivanjem sposobnosti kandidata da uspješno nastavi svoje obrazovanje i samorazvoj dobivanjem međunarodno priznate IT industrije na razini EU, neovisnog proizvođača.

Prema Bolonjskom procesu, EU djeluje na integriranom okviru visokog obrazovanja. Trenutno je glavni smisao za postizanje ovog cilja standardizacijom u svim zemljama EU i nekim drugim zemljama koje žele sudjelovati u ovom sustavu da se visoko obrazovanje mora temeljiti na kvalifikacijama i podijeliti u glavna 3 ciklusa: 1. ciklus kvalifikacija (neformalno se naziva dodiplomskim studija, koja se obično završavaju sa diplomom), 2. ciklus (neformalno se naziva postdiplomski ili postdiplomski studij, obično se završava s magistarskim) i 3. ciklus, doktorski studij (obično uključuje ne samo obrazovanje, već i vlastito istraživanje završeno sa doktorat). Dodatno gore navedenom Bolonjskom procesu je uveden ECTS sustav (Evropski sustav prijenosa i akumulacije kredita) koji uvodi mjeru bodova (ili ECTS bodova) dodijeljene tečajevima, obično pri čemu 1 ECTS dodjeljuje 15 do 30 sati stacionarnog didaktički program. ECTS bodovi služe kao referenca za usporedbu složenosti predmeta u različitim visokoškolskim ustanovama i sporazumima između tih institucija da se priznaju tečajevi završeni u različitim institucijama na temelju ECTS bodova koji podržavaju međunarodnu razmjenu studenata iz EU i studiranje u inozemstvu.

Usporedbom složenosti i sadržaja programa, Akademija EITCA može se najbolje usporediti s postdiplomskim (2. ciklus) nivoom visokog obrazovanja, čak i ako službeno nije akreditirana kao takva od strane državne uprave, jer je to međunarodni standard. Kompetencije stečene završetkom EITCA akademije potvrđene EITCA certifikatom sadržajno su ekvivalentne u pogledu njihove sveobuhvatnosti postdiplomskoj univerzitetskoj diplomi, s tom razlikom što certifikat EITCA akademije nije dokument izdan na nacionalnoj razini, već međunarodni i fokusirana na određeno polje IT-a, a ne na čitavu disciplinu. Ovaj više specijalizirani fokus certifikata EITCA Akademije može biti prednost u odnosu na postdiplomske diplome za profesionalnu karijeru vezanu za IT. Obično je program postdiplomskih studija široko definiran (npr. Računarska znanost, poslovna administracija, ekonomija, matematika, itd.) Od akademije EITCA koja obuhvata jedno od specifičnih područja informatičkih tehnologija (npr. Informacijska sigurnost, poslovne informacione tehnologije, računarska grafika itd. .). Postdiplomske master studije sadrže od 1500 do 3000 programskih sati na koje se poziva 60 do 120 ECTS (standardna akademska godina se obično sastoji od 1500 sati). Akademija EITCA obuhvaća didaktički program od 150-180 sati, ali referenciran od 30 do 60 ECTS (sadrži 10-12 EITC tečajeva, svaki dodijeljen s 3 do 5 ECTS na temelju usporedbe sadržaja u odnosu na akademske standarde u relevantnim temama , s vremenskim referencama od 15 sati za svaki tečaj EITC-a, što odgovara, međutim, 60 do 90 sati u standardnom akademskom ponašanju zbog individualnog i asinkronog modela obrazovanja prisutnog na EITCA akademiji). Stoga se EITCA akademija može uporediti sa jednom akademskom godinom visokoškolskog studija drugog ciklusa (magistarski rad) u smislu sveobuhvatnosti i složenosti IT kompetencija formalno potvrđenih. S druge strane, certifikati EITC sadržajno odgovaraju akademskim tečajevima visokog obrazovanja (dodijeljeni su sa 2 do 3 ECTS bodova u sustavu prijenosa akademskih kredita EU), kao i certifikatima IT proizvoda ili tehnologija izdatih od strane proizvođača, zbog primenljivosti i praktičnog karaktera.

Sadržajni program certifikacije EITCA Akademije (ekvivalent 150-180 sati stacionarne nastave, tj. Standardna akademska godina ili 2 akademska semestra) može se uporediti sa specijaliziranim poslijediplomskim studijima, ali uz prednost EU certifikacijskog standarda u odnosu na njegov međunarodni priroda i priznanje (certifikati sa sjedištem u EU izdani u Bruxellesu su širom svijeta priznati, čak i preko formalnih nacionalnih akademskih diploma izdatih na lokacijama koje nisu u središnjoj EU). Važna značajka programa EITC/EITCA certificiranja je mogućnost da se završe samo odabrani pojedinačni EITC programi koji odgovaraju pojedinim tečajevima koji čine odgovarajuću EITCA akademiju (pojedinačni specijalizirani certificirani EITC tečajevi sa prosječnim didaktičkim sadržajem od 15 sati). Programi za certificiranje kompetencija EITCA i EITC uključuju programske sadržaje dizajnirane u pristupu odozdo prema gore, tako da nije potrebno prethodno informatičko znanje za njihovo dovršavanje, uprkos njihovom naprednom i specijaliziranom obliku. To omogućava čak i većinu specijaliziranih EITC/EITCA programa za uspješno okončanje od strane pojedinaca bez prethodne IT stručnosti, a istovremeno su relevantni za IT stručnjake i stručnjake u odgovarajućim domenima.

Rezimiranje EITCA Akademije preporučuje se kao međunarodno priznato profesionalno IT certificiranje koje je dopunsko diplomama visokog obrazovanja o dodiplomskom ili postdiplomskom nivou na nacionalnoj razini (tj. Prvostupnici ili magistri), koje ipak mogu potvrditi vlasnike kompetencije u općenitijoj ili čak različitoj disciplini od tog područja. da nosilac certifikata želi nastaviti svoju karijeru (s relavantnim certifikatom EITCA akademije koji pokriva upravo ovo polje). Moguće je uspješno tražiti zaposlenje bez diplome visokog obrazovanja sa certifikatom EITCA Akademije i zato što se na osnovu programskih sadržaja obuhvaćenih certifikatom može formalno dokazati da je napredovanje provjerenih kompetencija ekvivalentno godišnjem postdiplomskom akademskom studiju za magisterij, ali u okviru međunarodnog standarda certificiranja i IT industrije koji je razvio i distribuira Europski institut za informacijske tehnologije u Bruxellesu, EU. Treba napomenuti da procjena standarda IT certifikata EITCA akademije u odnosu na diplome o poslijediplomskom obrazovanju na nacionalnoj razini ili certifikate na razini industrije IT dobavljača ovisi o poslodavcu i njegovim vlastitim uvjerenjima i mišljenjima, međutim procjena vlasnika EITC/EITCA karijera ukazuje na to da se ovaj standard prepoznavanja povećava, a ne samo u EU.

Odgovor na pitanje jesu li EITCA akademija i EITC certifikati kompatibilni s ECTS-om povezan je s odgovorom na pitanje možete li EITCA Akademiju ili EITC certifikacijske programe završiti u svojim budućim preddiplomskim ili postdiplomskim akademskim studijama u okviru formalnog sustava visokog obrazovanja na nacionalnoj razini.

Odgovor je uglavnom pozitivan. Svaki program EITC certifikata i programa EITCA akademije dodjeljuje definirani broj ECTS bodova.

EITCI Institut komunicira sa sveučilištima u EU u okviru ECTS sustava (europskog sustava prijenosa i akumulacije kredita) nudeći bilateralno potvrđivanje sadržaja obrazovnog programa (prema relevantnim nastavnim programima EITC/EITCA). U skladu s ovim prijedlozima, neki EITC/EITCA Certificaiton programi dodjeljuju EITCI Institut s ECTS bodovima, čime se omogućava da europski studenti među vlasnicima certifikata imaju vlastita učenja koja su prošla i dokazala da ovladaju postupkom certifikacije kako bi bili prihvaćeni u svoje akademsko ponašanje. ECTS predstavlja europski standard u usporedbi obujma učenja temeljenog na ishodima učenja (u slučaju certifikata EITC/EITCA mjereno rezultatima ispitivanja) i s njim povezanog radnog opterećenja na visokom obrazovanju, kao i programima stručnog obrazovanja i osposobljavanja koji se provode širom Europske unije i surađuju sa ECTS zemljama.

Za stečenu EITC/EITCA certifikaciju dodjeljuju se relevantni iznosi ECTS bodova ovisno o konkretnom programu (njegova složenost, sveobuhvatnost i povezano radno opterećenje) i ove kredite može prihvatiti sveučilište nositelja certifikata uz bilateralni ugovor između ovog sveučilišta i institut EITCI. EITCI institut pokreće ECTS bilateralni ugovor s naznačenim sveučilištem na temelju prijave vlasnika certifikata koji bi želio da stečeni ECTS bodovi budu uvaženi na njenom ili njegovom izabranom sveučilištu za kontinuirano ili buduće akademsko ponašanje.

Ako ste ili vlasnik certifikata ili zastupate sveučilište koje zainteresiraju studenti ili su pitali za prihvaćanje ECTS bodova za njihove relevantne EITC/EITCA certifikate, molimo vas obratite se EITCI institutu i pružit će sve potrebne detalje i dokumente za daljnji postupak.

Također ne morate studirati na europskom sveučilištu da biste zatražili prihvaćanje vaših EITC/EITCA programa stečenih ECTS bodova. To će, međutim, biti prema vlastitom nahođenju Dekanske urede vašeg sveučilišta. Ako studirate na evropskom sveučilištu (ne nužno u EU, nego iu zemlji koja sudjeluje u ECTS sustavu), ova je odluka automatska, no i dalje ostaje neovisna odluka vašeg sveučilišta u smislu bilateralnog sporazuma o prihvatanju relevantni nastavni programi EITCA akademije i EITC programa certificiranja važeći za odgovarajuće ponašanje akademije na sveučilištu.

Treba navesti da prihvaćanje ili odbijanje ECTS priznavanja u pogledu završetka određenog EITC/EITCA certifikacijskog programa u akademskom izvođenju vaših studija nije odluka o prihvaćanju ECTS-a neovisna od Instituta EITCI, što može opravdati samo relevantno broj ECTS bodova koji su dodijeljeni uz njegov certificirani program i koji se primjenjuju na sveučilište zbog bilateralnog ECTS sporazuma (takav upit može uputiti EITCI Institut ili direktno vlasnik certifikata u dekansku kancelariju zajedno s neponovljivim certifikatima EITC/EITCA i njihovim dodacima - predloške dokumenata za prijavu ECTS bodova mogu se preuzeti nakon što steknu Certifikate). I EITC i EITCA certifikati dobivaju se s detaljnim programskim dodacima koji će omogućiti pravilno razmatranje sadržajne ekvivalencije s relevantnim univerzitetskim tečajem ili odgovarajućim iznosom kvalifikacija i kompetencija čak i od strane sveučilišta u zemljama koje ne sudjeluju u ECTS sustavu.

Rezimirajući, EITCA akademije se sastoje od grupa pojedinačnih EITC certifikacijskih programa, od kojih je svaki dodijeljen definiranom broju ECTS bodova, dodijeljen vlasniku certifikata nakon dobivanja certifikata. EITC/EITCA ljestvica za ocjenjivanje zasnovana na perkantaciji također je u potpunosti kompatibilna s ECTS ljestvicom ocjenjivanja.

Europski sustav prijenosa i akumulacije kredita (ECTS) služi kao standard zasnovan na EU-u za usporedbu postignuća akademskog studija i uspješnosti studenata visokog obrazovanja širom Europske unije i drugih europskih zemalja koji žele sudjelovati u ECTS standardu. Za uspješno završene tečajeve dodjeljuje se odgovarajući broj ECTS bodova. ECTS bodovi služe kao referenca za usporedbu složenosti predmeta u različitim visokoškolskim ustanovama i sporazumima između tih institucija da se priznaju tečajevi završeni u različitim institucijama na temelju ECTS bodova koji podržavaju međunarodnu razmjenu studenata iz EU i studiranje u inozemstvu. Treba napomenuti da mnoge zemlje imaju slične standarde koji mogu lako obračunati ECTS bodove i podložne pojedinačnoj prijavi.

DigComp Framework
DigComp Framework

DigComp je skraćenica za Okvir digitalnih kompetencija za građane i razvijen od strane Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije.

Okvir DigComp u svojoj dimenziji 1 upućuje na 5 ključnih komponenti (ili područja) ličnih digitalnih vještina građana:

 1. Informacijska i podatkovna pismenost
 2. Komunikacija i saradnja
 3. Kreiranje digitalnog sadržaja
 4. bezbjednost
 5. Rešavanje problema

Prema svojoj definiciji, DigComp ima za cilj da građanima pruži jedinstven okvir digitalnih kompetencija sa svojim područjima fokusiranim na lične i opšte digitalne kompetencije za razliku od kompetencija orijentisanih na IT aplikacije u različitim oblastima digitalnih tehnologija.

Ovo je drugačiji pristup od onog koji se koristi u definiciji evropskog okvira za IT certifikaciju, koji ima za cilj certifikaciju relevantnih digitalnih kompetencija u specifičnim oblastima IT aplikacija, npr. eLearning, eUprava i eUprava, poslovni informacioni sistemi, itd. Struktura evropskog okvira za IT sertifikaciju uvodi EITCA akademiju (European IT Certification Academy) programe koji se bave ovim oblastima primenjenih digitalnih veština na početnom, srednjem i profesionalnom nivou. Osim relevantnih primjenjivih digitalnih vještina, evropski IT okvir za sertifikaciju također sadrži program sertifikacije EITCA/KC Akademije ključnih kompetencija koji je usmjeren na sertifikaciju takozvanih digitalnih ključnih kompetencija opšteg karaktera, dobro usklađenih s Preporukom Vijeća o ključnim kompetencijama za život- dugo učenje u digitalnom kontekstu i DigComp okviru.

Dok su i evropski IT certifikacioni i DigComp okviri u potpunosti nezavisni od dobavljača, evropski okvir za IT certifikaciju ima širu pokrivenost digitalnih veština od trenutnog opsega DigComp-a, jer potvrđuje relevantne digitalne veštine kako na nivou početnika tako i na nivou opšteg stanovništva (posebno u program sertifikacije EITCA/KC Akademije ključnih kompetencija koji je usko usklađen sa trenutnom definicijom okvira DigComp 2.2), kao i na više profesionalnim nivoima (uključujući srednji i napredni nivo). DigComp okvir trenutno ne upućuje na sertifikaciju digitalnih vještina za IT profesionalce.

Akademija ključnih kompetencija EITCA/KC dobro je usklađena sa opsegom DigComp okvira, uključujući oblasti kompetencija informacione i podatkovne pismenosti, komunikacije i saradnje, kreiranja digitalnog sadržaja, sigurnosti i rješavanja problema. Ovo poravnanje se može mapirati na sljedeći način:

 1. Informacijska i podatkovna pismenost:
  1. Za artikulaciju potreba za informacijama, za lociranje i preuzimanje digitalnih podataka, informacija i sadržaja. Procijeniti relevantnost izvora i njegovog sadržaja. Za pohranjivanje, upravljanje i organiziranje digitalnih podataka, informacija i sadržaja.
   1. Mapiranje primarnih EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
    1. Mapiranje EITCA/KC ključnih kompetencija sastavnih EITC programa:
     1. Internet tehnologije i aplikacije EITC/INT/ITAF
     2. Osnove e-trgovine i internetskog marketinga EITC/BI/ECIM
     3. EITC/BI/OOW osnove softvera za obradu teksta
     4. EITC/BI/OO osnove Office softvera
     5. Osnove softvera EITC/BI/OOC proračunskih tablica
     6. EITC/DB/DDEF Baze podataka i osnove inženjeringa podataka
     7. EITC/DB/DDMS baze podataka i sustavi za upravljanje bazama podataka
     8. EITC/OS/MSSAM Administracija i upravljanje softverom
   2. Mapiranje sekundarnih EITCA programa: EITCA/AI umjetna inteligencija
 1. Komunikacija i saradnja:
  1. Da komuniciraju, komuniciraju i sarađuju putem digitalnih tehnologija, istovremeno svjesni kulturne i generacijske raznolikosti. Učestvovati u društvu kroz javne i privatne digitalne usluge i participativno građanstvo. Upravljati svojim digitalnim prisustvom, identitetom i reputacijom.
   1. Mapiranje primarnih EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
    1. Mapiranje EITCA/KC ključnih kompetencija sastavnih EITC programa:
     1. Osnove EITC/TT/MSF Mobile sistema
     2. Osnove rada EITC/BI/TF
     3. EITC/BI/CAPMF Osnove upravljanja računarskim projektima
     4. Internet tehnologije i aplikacije EITC/INT/ITAF
     5. Osnove računarskog umrežavanja EITC/CN/CNF
     6. EITC/BI/ITIM Informacijske tehnologije u upravljanju
   2. Mapiranje sekundarnih EITCA programa: kompetencije EITCA/TC Telework, EITCA/BI poslovne informacije
 1. Kreiranje digitalnog sadržaja:
  1. Za kreiranje i uređivanje digitalnog sadržaja Poboljšati i integrirati informacije i sadržaj u postojeći korpus znanja uz razumijevanje načina na koji se primjenjuju autorska prava i licence. Da znaju kako dati razumljiva uputstva za kompjuterski sistem.
   1. Mapiranje primarnih EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
    1. Mapiranje EITCA/KC ključnih kompetencija sastavnih EITC programa:
     1. EITC/SE/CPF Osnove računarskog programiranja
     2. EITC/CG/CGVF Računalna grafika i osnove vizualizacije
     3. EITC/CG/APS softver za obradu rasterske grafike
     4. EITC/CG/VICG Vizuelna identifikacija u kompjuterskoj grafici
     5. EITC/BI/OOI osnove softvera za multimedijalne prezentacije
     6. EITC/INT/JOOM Dizajn web stranice i osnove sistema upravljanja sadržajem
     7. EITC/BI/GADW Internet oglašavanje i osnove marketinga
   2. Mapiranje sekundarnih EITCA programa: EITCA/BI poslovne informacije, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Akademija za kompjutersku grafiku
    1. Mapiranje EITCA/CG programa kompjuterske grafike sastavnih EITC programa:
     1. EITC/CG/AI: softver za obradu vektorske grafike
     2. EITC/CG/AIDF: Softver za stono izdavaštvo
     3. EITC/CG/BL: softver za 3D grafički dizajn i vizualizaciju
     4. EITC/CG/VR: Softver za 3D grafiku virtuelne stvarnosti
     5. EITC/CG/ADPD: Umjetnički digitalni crtež portreta
    1. Mapiranje EITCA/WD Web Development sastavnih programa EITC:
     1. EITC/WD/HCF: HTML i CSS osnove
     2. EITC/WD/JSF: Osnove JavaScripta
     3. EITC/WD/PMSF: PHP i MySQL osnove
 1. Sigurnost:
  1. Za zaštitu uređaja, sadržaja, ličnih podataka i privatnosti u digitalnim okruženjima. Zaštititi fizičko i psihičko zdravlje, te biti svjestan digitalnih tehnologija za društveno blagostanje i socijalnu inkluziju. Da budu svjesni utjecaja digitalnih tehnologija na okoliš i njihove upotrebe.
   1. Mapiranje primarnih EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
    1. Mapiranje EITCA/KC ključnih kompetencija sastavnih EITC programa:
     1. EITC/OS/MSW Osnove upravljanja operativnim sistemima
     2. Osnove informacijske sigurnosti i kriptografije EITC/IS/ISCF
     3. EITC/IS/EEIS Sigurnost informacija elektronske ekonomije
   2. Mapiranje sekundarnih EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost
    1. Mapiranje EITC programa koji su sastavni dio EITCA/IS IT sigurnosti:
     1. EITC/IS/CSSF: Osnove sigurnosti kompjuterskih sistema
     2. EITC/IS/ACSS: Napredna sigurnost računarskih sistema
 1. Rješavanje problema:
  1. Identificirati potrebe i probleme, te riješiti konceptualne probleme i problemske situacije u digitalnom okruženju. Koristiti digitalne alate za inoviranje procesa i proizvoda. Da budete u toku sa digitalnom evolucijom.
   1. Mapiranje primarnih EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
    1. Mapiranje EITCA/KC ključnih kompetencija sastavnih EITC programa:
     1. EITC/AI/AIF Osnove umjetne inteligencije
     2. EITC/BI/BAS Softver za poslovanje i administraciju
   2. Mapiranje sekundarnih EITCA programa: EITCA/BI poslovne informacije, EITCA/AI umjetna inteligencija
    1. Mapiranje EITCA/BI poslovnih informacija, EITCA/AI programa EITC sastavnih dijelova umjetne inteligencije:
     1. EITC/CP/PPF: Osnove programiranja na Pythonu
     2. EITC/AI/MLP: Mašinsko učenje uz Python
     3. EITC/AI/ADL: Napredno duboko učenje
     4. EITC/AI/ARL: Napredno učenje s pojačanjem

Pod Dimenzijom 2 DigComp okvira trenutno je definisana 21 sastavna kompetencija od 5 glavnih oblasti digitalnih vještina na koje se upućuje u Dimenziji 1. Ovi nazivi kompetencija i deskriptori također se mogu mapirati u odnosu na evropske programe IT certifikacije. U vezi sa zajedničkim razmatranjem Dimenzije 1 i 2 iz DigComp okvira, mapiranje glavnih EITCA programa evropskog IT certifikacijskog okvira je sljedeće:

1. Informacijska i podatkovna pismenost
Kompetencije (dimenzija 2)

 • 1.1 Pretraživanje, pretraživanje i filtriranje podataka, informacija i digitalnog sadržaja
  Da artikuliše potrebe za informacijama, da traži podatke, informacije i sadržaj u digitalnim okruženjima, da im pristupi i da se kreće između njih. Za kreiranje i ažuriranje ličnih strategija pretraživanja.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/AI umjetna inteligencija
 • 1.2 Procjena podataka, informacija i digitalnog sadržaja
  Analizirati, uporediti i kritički ocijeniti kredibilitet i pouzdanost izvora podataka, informacija i digitalnog sadržaja. Za analizu, interpretaciju i kritičku procjenu podataka, informacija i digitalnog sadržaja.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/BI poslovne informacije
 • 1.3 Upravljanje podacima, informacijama i digitalnim sadržajem
  Za organizaciju, pohranu i preuzimanje podataka, informacija i sadržaja u digitalnim okruženjima. Organizirati i obraditi ih u strukturiranom okruženju.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/AI umjetna inteligencija, EITCA/WD web razvoj

2. Komunikacija i saradnja
Kompetencije (dimenzija 2)

 • 2.1 Interakcija putem digitalnih tehnologija
  Za interakciju kroz različite digitalne tehnologije i razumijevanje odgovarajućih sredstava digitalne komunikacije za dati kontekst.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/AI umjetna inteligencija, EITCA/WD web razvoj
 • 2.2 Dijeljenje putem digitalnih tehnologija
  Da dijeli podatke, informacije i digitalni sadržaj s drugima putem odgovarajućih digitalnih tehnologija. Da djeluje kao posrednik, da zna o praksama referenciranja i atribucije.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/AI umjetna inteligencija, EITCA/WD web razvoj
 • 2.3 Uključivanje u građanstvo putem digitalnih tehnologija
  Učestvovati u društvu kroz korištenje javnih i privatnih digitalnih usluga. Tražiti mogućnosti za samoosnaživanje i participativno građanstvo kroz odgovarajuće digitalne tehnologije.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/AI umjetna inteligencija, EITCA/WD web razvoj
 • 2.4 Saradnja putem digitalnih tehnologija
  Koristiti digitalne alate i tehnologije za kolaborativne procese, te za zajedničku izgradnju i zajedničko stvaranje resursa i znanja.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/TC kompetencije za daljinski rad, EITCA/WD web razvoj, EITCA/BI poslovne informacije
 • 2.5 Netiquette
  Biti svjestan normi ponašanja i znanja prilikom korištenja digitalnih tehnologija i interakcije u digitalnom okruženju. Prilagoditi komunikacijske strategije specifičnoj publici i biti svjestan kulturne i generacijske raznolikosti u digitalnom okruženju.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije
 • 2.6 Upravljanje digitalnim identitetom
  Kreirati i upravljati jednim ili više digitalnih identiteta, moći zaštititi vlastitu reputaciju, baviti se podacima koje proizvodi kroz nekoliko digitalnih alata, okruženja i usluga.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost

3. Kreiranje digitalnog sadržaja
Kompetencije (dimenzija 2)

 • 3.1 Razvoj digitalnog sadržaja
  Kreirati i uređivati ​​digitalni sadržaj u različitim formatima, izražavati se digitalnim sredstvima.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/CG kompjuterska grafika, EITCA/WD Web Development
 • 3.2 Integracija i ponovna razrada digitalnog sadržaja
  Modificirati, poboljšati, poboljšati i integrirati informacije i sadržaj u postojeći korpus znanja kako bi se stvorio novi, originalni i relevantni sadržaj i znanje.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/CG kompjuterska grafika, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Autorska prava i licence
  Da biste razumjeli kako se autorska prava i licence primjenjuju na podatke, informacije i digitalni sadržaj.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/KC ključne kompetencije, EITCA/IS IT sigurnost
 • 3.4 Programiranje
  Planirati i razviti niz razumljivih instrukcija za računarski sistem za rješavanje datog problema ili izvođenje određenog zadatka.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/WD Web Development

4. bezbjednost
Kompetencije (dimenzija 2)

 • 4.1 Zaštitni uređaji
  Za zaštitu uređaja i digitalnog sadržaja i za razumijevanje rizika i prijetnji u digitalnom okruženju. Znati o sigurnosnim i sigurnosnim mjerama i voditi računa o pouzdanosti i privatnosti.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost
 • 4.2 Zaštita ličnih podataka i privatnosti
  Za zaštitu ličnih podataka i privatnosti u digitalnom okruženju. Razumjeti kako koristiti i dijeliti lične podatke, a istovremeno moći zaštititi sebe i druge od štete. Da biste razumjeli da digitalne usluge koriste „politiku privatnosti“ za informiranje o tome kako se koriste lični podaci.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost
 • 4.3 Zaštita zdravlja i blagostanja
  Kako bi mogli izbjeći zdravstvene rizike i prijetnje fizičkom i psihičkom blagostanju dok koristite digitalne tehnologije. Da biste mogli zaštititi sebe i druge od mogućih opasnosti u digitalnom okruženju (npr. cyber maltretiranje). Biti svjestan digitalnih tehnologija za društveno blagostanje i socijalnu inkluziju.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost
 • 4.4 Zaštita okoline
  Da budu svjesni utjecaja digitalnih tehnologija na okoliš i njihove upotrebe.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/IS IT sigurnost

5. Rješavanje problema
Kompetencije (dimenzija 2)

 • 5.1 Rješavanje tehničkih problema
  Identificiranje tehničkih problema pri radu uređaja i korištenje digitalnih okruženja i njihovo rješavanje (od otklanjanja problema do rješavanja složenijih problema).
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/AI umjetna inteligencija
 • 5.2 Identifikacija potreba i tehnoloških odgovora
  Procijeniti potrebe i identificirati, evaluirati, odabrati i koristiti digitalne alate i moguće tehnološke odgovore za njihovo rješavanje. Prilagoditi i prilagoditi digitalno okruženje ličnim potrebama (npr. pristupačnost).
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/AI umjetna inteligencija
 • 5.3 Kreativno korištenje digitalnih tehnologija
  Koristiti digitalne alate i tehnologije za stvaranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda. Da se individualno i kolektivno uključe u kognitivnu obradu kako bi razumjeli i riješili konceptualne probleme i problemske situacije u digitalnom okruženju.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/AI umjetna inteligencija
 • 5.4 Prepoznavanje nedostataka digitalnih kompetencija
  Razumjeti gdje vlastitu digitalnu kompetenciju treba poboljšati ili ažurirati. Kako bi mogli podržati druge u razvoju njihovih digitalnih kompetencija. Tražiti mogućnosti za samorazvoj i biti u toku s digitalnom evolucijom.
 • Mapiranje EITCA programa: EITCA/AI umjetna inteligencija

DigComp 2.2 je uveo dodatne dimenzije koje odgovaraju:

 • Nivoi znanja (dimenzija 3)
 • Primjeri znanja, vještina i stavova (dimenzija 4)
 • Slučajevi upotrebe (dimenzija 5).

Najnovija publikacija DigComp 2.2, predstavlja konsolidovani okvir.

Više podataka o DigComp 2.2 modelu možete pronaći na Zajednički istraživački centar.

European IT Certification (EITC) i European IT Certification Academy (EITCA) su programi za profesionalnu certifikaciju informacionih tehnologija i kao takvi ne predstavljaju univerzitetske ili akademske programe, jer se od njih zahtijeva da se pridržavaju nacionalnih okvira visokog obrazovanja u kojima se akademski stepeni su regulisani. Evropski program IT sertifikacije se ne sprovodi u okviru pravnog okvira nijedne države članice EU koja propisuje nacionalne univerzitetske programe i akademske diplome.

Umjesto toga, EITC/EITCA programi sertifikacije su programi atestiranja stručnih kvalifikacija akreditovani od strane EITCI instituta, međunarodnog tijela za sertifikaciju za ove programe, koje izdaje odgovarajuće dokumente o potvrđivanju kompetencija. Dakle, u smislu ekvivalencije, EITC/EITCA certifikati se mogu uporediti s drugim profesionalnim ili stručnim IT certifikatima koji ne zavise od IT dobavljača, za razliku od popularnih IT certifikata usmjerenih na dobavljače koje nude npr. Microsoft, Adobe, Google, itd. EITCA akademije (ili bilo kojeg od njenih sastavnih EITC programa) dodjeljuje učesniku profesionalni evropski IT sertifikat koji izdaje i potvrđuje EITCI institut, čime se formalno potvrđuje stručnost u oblasti relevantnoj za dodijeljeni certifikat. Međutim, ovaj sertifikat nije formalno ekvivalentan univerzitetskoj diplomi ili akademskoj diplomi, uprkos činjenici da se sveobuhvatnost nastavnog plana i programa EITCA akademije može uporediti u smislu kvalifikacije potvrđene nastavnim planom i programom i njihovog napredovanja do postdiplomskih studija, po sveobuhvatnosti kvalifikacija koja odgovara EQF nivo 6 reference.

Standard pruža potvrdu stručnih kvalifikacija u profesionalnoj specijalizaciji u glavnim oblastima IT aplikacija. Ako postoje javni ili privatni propisi koji formalno zahtijevaju akademski stepen informatike (bilo diplomu ili magistar nauka) i relevantnu univerzitetsku diplomu izdatu u jednom od nacionalnih sistema visokog obrazovanja na radnom mjestu za koje se želi prijaviti , EITCA Academy Certification, zajedno sa svim svojim sastavnim EITC certifikatima, iako predstavlja sveobuhvatnu potvrdu informatičkih kompetencija nosioca, neće dozvoliti da se prođe obavezan kriterij akademske diplome. Međutim, u mnogim slučajevima takvi formalni kriteriji zahtjeva nedostaju čak i za visoko profesionalne IT poslove, ili ako postoje, poslodavac ih može ponovo razmotriti ako je zahtjev inače jak. Mnogi uspješni IT profesionalci sa naprednim karijerama u tehnološkim i poslovnim oblastima nisu informatičari po svom univerzitetskom obrazovanju i akademskim diplomama. Umjesto toga, njihove praktične vještine, interes za IT, činjenično iskustvo i eventualno potvrda stručnih vještina u različitim međunarodnim programima sertifikacije, kao što je evropski standard IT certifikacije, i dalje mogu predstavljati dovoljan dokaz IT vještina i kvalifikacija za poslodavca ili izvođača.

I EITC i EITCA akademske potvrde pružaju formalnu, međunarodno priznatu potvrdu o kompetencijama pojedinca u specifičnim oblastima informacionih tehnologija koje se odnose na primijenjene i praktične u pogledu domena tržišta rada. Certifikati EITC/EITCA sadrže formalne dokumente o potvrđivanju informatičke kompetencije ili podržavaju ili zamjenjuju druge formalne načine potvrđivanja znanja, vještina i kompetencija stečenih u visokom i stručnom obrazovanju ili obuci (uključujući diplome univerziteta i škola na nacionalnoj razini). S tim u vezi Certifikaciju EITC-a i EITCA-e prati detaljni dodatak certifikaciji koji pruža standardizirani opis sadržaja, složenosti i razine IT kompetencija koje je stekao nositelj certifikata, a koji je dizajniran kao pomoć u prepoznavanju ovih kompetencija na profesionalnim poljima aktivnosti.

EITC i EITCA program certifikacije akademije, koji se provodi pod upravom Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija (EITCI) u Bruxellesu, rezultira, nakon uspješnog završetka postupka internetskog ispitivanja u dodjeli odgovarajućih certifikata EITC/EITCA akademije digitalno izdanih u Bruxellesu, EU zajedno s detaljnim dodacima za certifikaciju.

Certifikacija je moguća i unutar cjelokupnog programa EITCA Akademije u odabranoj IT specijalizaciji (uspješno polaganje ispita unutar svih EITC programa koji su uključeni u odgovarajući program EITCA Akademije rezultira dodjelom certifikata EITCA Akademije i dodatkom certifikacije uz sve relevantne EITC certifikate) kao i unutar specijaliziranih pojedinih EITC programa (pojedinačni ispit i pojedinačni EITC certifikat izdat u okviru svakog pojedinog programa EITC-a).

EITCA akademija i EITC postupci certificiranja rezultiraju ne samo izdavanjem ispravno osiguranih digitalnih potvrda (u slučaju EITCA akademije uz detaljne dodatke certifikacije i svih relevantnih EITC certifikata, a u slučaju EITC certifikata koji sadrže detaljan opis programa unutar samog Certifacata), ali i uz pružanje odgovarajućih usluga provjere valjanosti. Digitalne EITC/EITCA certifikacije trebaju se shvatiti kao njihovi jedinstveni matični brojevi koji prilikom unošenja zajedno s osiguranjem osobnih podataka u sustav provjere certifikata Instituta EITCI omogućavaju internetsku provjeru održanih certifikata, zajedno s pojedinostima o programskim opsezima koje ispunjava nositelj certifikata, kao i ispis odgovarajućih verzija i dodataka sertifikata spremnih za ispis. Certifikati EITC-a (dobiveni pojedinačno ili kao dio programa EITCA Akademije) dizajnirani su s ID-ovima koji nose vizualne oznake (QR kodovi) koje omogućuju automatsko prepoznavanje i provjeru certifikacije pomoću aplikacija za skeniranje vizualnih oznaka.

Moguće je izdavanje zaštićenog papirnog obrasca certifikata EITC/EITCA, zajedno s međunarodnom dostavom (papirnati obrazac Izdavanje certifikata zahtijeva dodatne naknade ovisno o broju kopija fizički osiguranih izdanih potvrda, kao i međunarodne službe dostave papira Pošiljka sertifikata iz Brisela u vašu zemlju). Moguće je također privremeno ili privremeno korištenje digitalnih EITC/EITCA certifikata (koje možete sami ispisati u slučaju potrebe u referentnom papirnatom obliku iz elektroničke usluge potvrde EITC/EITCA).

Evropski institut za IT sertifikaciju sarađuje na standardnoj osnovi sa svim nosiocima evropskih IT sertifikata nakon što uspešno završe svoje programe.

To uključuje podršku u digitalnom zapošljavanju, kao i mogućnosti za direktnu saradnju sa EITCI institutom ili sa njegovim partnerima, koji traže IT stručnjake za zaposlenje.

Svi polaznici takođe zadržavaju pristup didaktičkim referentnim platformama nastavnih planova i programa i konsultacijama sa stručnjacima iz domena koji će biti dostupni za savjetovanje o profesionalnom pisanju životopisa ili intervjuiranju u oblastima određenih specijalizacija, kao što su web razvoj, AI, cyber sigurnost, računalstvo u oblaku, itd. .

Evropski institut za IT sertifikaciju je takođe razvio namensku besplatnu uslugu (IT ID) za podršku nosiocima evropskih IT sertifikata u izradi modernih digitalnih životopisa za podršku njihovim aplikacijama za posao.

Kako dalje3 jednostavna koraka

EITCA akademija se implementira onlajn prema evropskom standardu IT sertifikacije. Sve formalnosti se ispunjavaju na daljinu. Za upis slijedite ove korake.

Pronađite certifikate

Pregledajte certifikate dostupno u polju koje vas zanima

Dodaj u narudžbu

Dodajte odabrane certifikate u vaš nalog za upis i check out

Upiši se

Dovršite plaćanje naknade da biste se upisali u odabrani program

TOP
Razgovarajte sa podrškom
Razgovarajte sa podrškom
Pitanja, nedoumice, problemi? Tu smo da vam pomognemo!
Povezivanje ...
Imate bilo kakvih pitanja?
Imate bilo kakvih pitanja?
:
:
:
Imate bilo kakvih pitanja?
:
:
Sesija chata je završena. Hvala ti!
Ocijenite podršku koju ste dobili.
Dobar loš