Odredbe i uvjeti akademije EITCA

I. Opće odredbe

§1

Sljedeći uvjeti (u daljnjem tekstu: T&C) definiraju formalne propise u vezi s organizacijom EITCA akademije - provedbom Europskog certifikata o informacijskim tehnologijama EITC i Europske akademije za certificiranje informacijskih tehnologija EITCA programa, u daljnjem tekstu EITC/Programi EITCA, odnosno - uključujući detaljne uvjete i odredbe o sudjelovanju, plaćanju i pravima i obvezama sudionika programa certifikacije EITC/EITCA akademije (u daljnjem tekstu sudionik).

II. Organizacija EITCA akademije

§2

EITCA Akademiju organizira i provodi Europski institut za certificiranje informacijskih tehnologija (EITCI Institut), a djeluje pod pravnim oblikom neprofitne udruge ASBL (Association Sans But Lucratif, tj. Udruga bez profitne svrhe) registrirana u Belgiji. EITCI Institut osnovan je 2008. godine u skladu s odredbama Glave III belgijskog zakona, dodjeljujući pravne osobnosti neprofitnim udruženjima i ustanovama od javnog značaja. Institut ima sjedište u Belgiji, na adresi Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brisel. EITCA Akademija provodi se u skladu s metodološkim, tehničkim i programskim smjernicama Instituta EITCI, koji također djeluje kao certifikacijsko tijelo za programe EITC/EITCA u okviru EITCA akademije.

§3

Organizacijski nadzor nad provedbom EITCA akademije vrši direktor EITCA akademije.

§4

EITCI Institut odgovoran je za provedbu procesa didaktike i ispita u skladu s okvirom certificiranja, vodi tajnički ured EITCA akademije i upravlja informatičkim sustavima za e-učenje i daljinske ispite. Ured sekretara EITCA akademije neposredno nadzire direktor EITCA akademije. Sva regionalna i nacionalna izdanja EITCA akademije također nadgleda direktor EITCA akademije.

§5

1. Sadržajni nadzor nad provedbom EITCA akademije vrše relevantni didaktički timovi i partneri Instituta EITCI (uključujući članove Instituta EITCI, kao i stručno ili didaktičko osoblje partnerskih kompanija i sveučilišta) koji imaju skrbništvo nad pojedinačnim programom područja.
2. Vanjski nadzor nad kvalitetom provedbe EITCA akademije i njenom usklađenošću s programima EITC/EITCA provodi Programski odbor Instituta EITCI, koji definira i odobrava programski i sadržajni sadržaj certifikata EITC/EITCA, kao i smjernice za nastavne programe i ispite.

III. Obrazovni proces

§6

EITCA Akademija provodi se u obliku nestacionarnog, udaljenog didaktičkog i ispitnog postupka u sklopu namjenskih platformi za e-učenje i certificiranje, u skladu sa smjernicama programa EITC/EITCA. I didaktički proces i ispiti se u potpunosti obavljaju putem interneta.

§7

EITCA akademija omogućava sudjelovanje i u pojedinačnim certifikacijskim programima EITC-a (u daljnjem tekstu EITC programi) kao i u složenim programima EITC certifikacije EITCA akademija koji se sastoje od unaprijed definiranih tematski relevantnih skupova EITC programa koji pokrivaju područje određenog EITCA programa Akademski program.

§8

Detaljne informacije i nastavni plan i program, sadržajni okviri programa EITC-a i EITCA akademije objavljuju se na web stranicama Instituta EITCI i Akademije EITCA i mogu biti podložni preinakama kako bi se odrazilo na kontinuirana poboljšanja u kvaliteti obrazovanja i omogućila trenutna prilagođavanja promjenama smjernica programa EITC/EITCA koje je uveo EITCI Institut kao rezultat kontinuiranog razvoja informatičkih tehnologija i odgovarajućih certifikacijskih kurikuluma.

§9

Didaktički postupak provodi se na mreži na platformi za e-učenje, kao asinhroni postupak prilagođen svakom sudionici, omogućavajući upis u bilo koje doba kalendarske godine i personalizirani, fleksibilni raspored učenja koji je prilagođen potrebama i sposobnostima sudionika.

§10

Didaktički postupak unutar svakog od programa EITC-a provodi se u obliku internetskih predavanja, vježbi i laboratorijskih predavanja u okviru definiranom nastavnim planom i programom.

§11

Kao dio didaktičkog procesa akademije EITCA, polaznik ima pristup mrežnim didaktičkim savjetovanjima u okviru nastavnog plana i programa. Savjetovanja provode udaljeni relevantni stručnjaci i nastavnici.

§12

1. Završetak svakog programa EITC-a uvjetovan je uspješnim polaganjem završnog ispita na minimalnoj razini utvrđenoj na 60% u skladu s Programom EITC-a i smjernicama Instituta EITCI. Završni ispit za svaki od programa EITC-a ima oblik daljinski provedenog testa s višestrukim izborom, koji se u potpunosti odvija na mreži na platformi za certificiranje.
2. Završetak programa EITCA akademije uvjetovan je uspješnim dovršavanjem svih EITC programa koji čine odgovarajuću EITCA akademiju.

§13

Opseg znanja i kompetencija potrebnih za polaganje završnog ispita za svaki od programa EITC-a odgovara sadržajnom sadržaju odgovarajućeg nastavnog plana i programa, a definira ga didaktički tim koji ima skrbništvo nad određenim programom EITC-a, u skladu s programskim smjernicama Instituta EITCI i uz konsultacije sa direktorom EITCA akademije.

§14

1. U slučaju neuspjeha u postizanju minimalnog praga polaganja određenog završnog ispita programa EITC-a, polazniku je omogućeno besplatno polaganje neuspjelog ispita.
2. Ako drugi pokušaj polaganja završnog ispita također rezultira neuspjehom, polaznik može poduzeti naknadne pokušaje prema nahođenju pojedinačne odluke direktora Akademije EITCA. EITCI Institut zadržava pravo da sudioniku naplati svaki dodatni pristup ispitu (osim drugog pokušaja) u skladu s trenutnim propisima, međutim, u slučaju pozitivne odluke direktora EITCA akademije moguće je osloboditi polaznika iz dodatni troškovi za višak pristupa ispitima.
3. Učesnici imaju pravo i na besplatni dodatni korektivni ispit završnog ispita programa EITC ako nisu zadovoljni dobivenom ocjenom, pod uvjetom da je ispit već položio u prvom pokušaju. U tom se slučaju uzima u obzir viši od oba rezultata.

§15

Nakon uspješnog završetka EITC programa ili EITCA akademije (ovisno o varijanti sudjelovanja) i ispunjavanja formalnih zahtjeva završetka EITC/EITCA programa, Učesnik dobiva sljedeće dokumente:
- EITC potvrda u slučaju da je sudionik upisan u odgovarajući EITC program, digitalno izdat od EITCI instituta u Bruxellesu (zajedno s dodatnom dokumentacijom).
- EITCA potvrda zajedno sa svim uključenim EITC potvrdama u slučaju da je sudionik upisan u program EITCA akademije, digitalno izdat od EITCI instituta u Bruxellesu (zajedno s dodatnom dokumentacijom).
Online provjera valjanosti i provjera izdanih EITC/EITCA certifikata navedena je u §27.

IV. Pravila upisa i plaćanja

§16

Registracija za učešće na EITCA Akademiji vrši se kontinuirano. Zbog asinhrone i personalizirane prirode korištenih platformi za e-učenje, upis na programe može se obaviti u bilo koje doba kalendarske godine.

§17

1. Upis u programe certifikacije EITC/EITCA akademije provodi se elektroničkom registracijom na web mjestu EITCA akademije i podmirivanjem plaćanja kotizacije za odabrane programe EITC ili EITCA akademije.
2. Preostali lični podaci Učesnika, uključujući identifikaciju, adresu i podatke za naplatu koji su potrebni za proces sertifikacije, trebaju se dostaviti u kasnijoj fazi finalizacije upisa (tokom reguliranja plaćanja naknade).
3. Tijekom registracije iz stavka 1., kao i završetka upisa po nalogu Programa certifikacije iz stavka 2., Učesnik će dostaviti svoje istinske osobne i podatke za naplatu.

§18

Naknade za sudjelovanje u programima EITC/EITCA objavljuju se na web stranicama EITCA akademije.

§19

1. Prihvaćaju se sljedeći načini plaćanja naknade:
a) On-line plaćanje, putem pružatelja usluga on-line plaćanja (uključujući kreditne/debitne kartice, e-novčanike i druge odabrane globalne i lokalne načine elektroničkog plaćanja, ovisno o trenutnoj dostupnosti dobavljača i regije).
b) Bankovnim doznakom na bankovni račun Instituta EITCI, kako je objavljeno na web stranicama EITCA Akademije.
2. U slučaju iz stavka 1. točke a), plaćanje se može podmiriti izravno nakon ili uz registraciju pomoću jednog od dostupnih načina. Plaćanja u ovom slučaju obično se završavaju u roku od nekoliko sekundi od njihovog početka.
3. U slučaju iz stavka 1. točke b), plaćanje se smatra podmirenom nakon što sredstva budu primljena na bankovni račun Instituta EITCI. Za ispravnu identifikaciju plaćanja bitno je navesti i puno ime sudionika i šifru izabranih EITC/EITCA programa u naslovu prijenosa, u skladu s poslanim uputama.
4. EITCI Institut zadržava pravo da učini dostupnim i druge načine plaćanja osim onih iz stavka 1.
5. Informacije o svim trenutno dostupnim načinima plaćanja objavljuju se na web stranicama Akademije EITCA.
6. Detaljni uvjeti korištenja za načine plaćanja koje pružaju vanjski dobavljači određeni su odgovarajućim uvjetima i odredbama tih dobavljača. Veze do tih uvjeta nalaze se na web stranici EITCA akademije. Korištenje ovih oblika plaćanja predstavlja prihvaćanje gore navedenih uvjeta. EITCI Institut nije odgovoran za izvršavanje procesa plaćanja od strane vanjskih dobavljača.

§20

1. Izvršavanje plaćanja ekvivalentno je zaključenju sporazuma u elektroničkom obliku između sudionika i EITCI instituta za pružanje odabranih usluga/usluga certificiranja (u daljnjem tekstu Ugovor o sudjelovanju) u skladu s opisom usluga koje se pružaju na Veb stranice EITCA Akademije i odredbe ovog T&C podrazumijevaju dobijanje statusa učesnika EITCA Akademije.
2. U slučaju da Učesnik ne izmiruje plaćanje od strane samog Učesnika ili je Učesnik oslobođen naknade za sudjelovanje, Ugovor o sudjelovanju zaključuje se u elektroničkom obliku u trenutku kada Učesnik naloži relevantne Provjere certifikacije uz odricanje od naknade.
3. Zaključivanje Ugovora o sudjelovanju može se dogoditi i na drugi način (uključujući pismeni oblik), ako takvu mogućnost pruži Institut EITCI ili sporazumom stranaka.
4. EITCI Institut u skladu sa svojom politikom osigurava subvencije koje se odobravaju u potpunom oslobađanju naknada u okviru EITC/EITCA certifikacijskih programa za osobe sa invaliditetom, predškolsku školsku omladinu i ljude niskog socio-ekonomskog statusa u brojnim nisko razvijenim zemljama (uključujući Siriju , Palestinsko područje, Haiti, Jemen, Gambija, Malavi, Burundi, Kongo, Uganda, Etiopija, Tanzanija, Mozambik). Dodatno, EITCI Institut može osigurati promoviranje subvencija ili za EITC ili za EITCA Akademiju izdaje se u djelomičnim smanjenjima naknada. U prvom slučaju kvalifikacija za izuzeće za subvencioniranje naknada vrši se na osnovu izjave o statusu sudionika, nakon čega može uslijediti provjera dokazne dokumentacije od EITCI instituta. U potonjem slučaju, subvencionirana djelomična umanjenja naknada promoviraju se širenjem e-kodova za subvenciju EITCI koji imaju pravo na relevantno smanjenje naknada pri nalogu EITC/EITCA certifikata koji vrijedi za sve sudionike širom svijeta. Pružanje subvencija od strane EITCI Instituta dodijeljeno u odgovarajućem smanjenju naknada za certificiranje isključivo je na diskreciji Instituta EITCI i ograničeno je njegovom operativnom sposobnošću. EITCI Institut zadržava pravo ograničiti ili obustaviti implementaciju subvencioniranog certificiranja.

§21

1. Potpuni pristup kupljenim EITCA akademijama/EITC tečajevima na platformi za e-učenje aktivira se nakon namire plaćanja (nakon zaključenja Ugovora o sudjelovanju).
2. Prvi događaj prijave sudionika u naručeni program EITCA akademije/EITC na platformi za e-učenje smatra se početkom stvarnog pružanja usluge.

§22

Ako su kupac i sudionik različite stranke ili je kupac tvrtka ili institucija, u odjeljku s informacijama o fakturi na obrascu za finaliziranje narudžbe potrebno je navesti odgovarajuće podatke o kupcu.

V. Prava i obaveze učesnika i pravila sudjelovanja

§23

Učesnik ima pravo na:
1. Pristupite kupljenim programima certifikacije EITC/EITCA na platformama za e-učenje Akademije EITCA.
2. Pristupite odgovarajućem nastavnom programu za certificiranje opisanom u programu i sudjelujte u završnim ispitima.
3. Koristite priloženi računalni softver predviđen za izborne vježbe (laboratorije) i praktične ruke u opsezima definiranim relevantnim nastavnim programima. Svi programi EITC certificiranja tako su definirani u svojim nastavnim planovima da omogućuju pristup vanjskom softveru koji omogućava neobaveznu praksu vezanu uz program certifikacije. Ovaj pristup uključuje ili plaćene od strane Učesnika ili besplatne, ali vremenski ograničene probne verzije komercijalnog softvera ili vremenski neograničen besplatni softver otvorenog koda. Upotreba vanjskog softvera nije potrebna za dovršavanje bilo kojeg od relevantnih EITC certifikacijskih programa. Svi zamjenski programi EITC-ove zamjenice na EITCA akademiji trebaju se dovršiti u potpunosti na temelju opsega znanja definiranog u odgovarajućem nastavnom planu i programu koji se navode u didaktičkim materijalima. Uloga eksternog softvera je upravo u neobaveznom razvoju prakse Učesnika koja se može postići upotrebom plaćenih komercijalnih verzija ili vremenski ograničenih probnih verzija odgovarajućeg softvera ili u relevantnim slučajevima i korišćenjem besplatnog softvera otvorenog koda . Učesnik može izabrati dodatno razvijanje vlastite prakse koristeći odgovarajući vanjski softver s odgovarajućim vježbama (laboratorija) EITC Programa certifikacije koji referenciraju programske sate koji su mogući za vrijeme korištenja ili plaćene komercijalne ili vremenski ograničene probne verzije softvera ili u relevantnim slučajevima besplatnog softvera otvorenog koda, međutim, to se proteže izvan implementiranog postupka certificiranja.
4. Koristite mrežne konsultacije u vezi s nastavnim planom i programima stručnih i didaktičkih timova koji imaju skrbništvo nad odgovarajućim programima.
5. Prima dokumente iz stava 15. nakon uspješnog završetka upisanih EITC/EITCA certifikacijskih programa i ispunjavanja formalnih uvjeta navedenih u ovom T&C.
6. Sudjeluju u posebnim inicijativama sufinanciranja i subvencija, promocija i natječaja namijenjenih sudionicima EITC certifikata i polaznicima programa EITCA akademije.

§24

Učesnik je dužan da:
1. Riješite daljinske ispite za sve upisane programe certificiranja sami, podložno kazni iz stava 31.
2. Pridržavati se drugih odredaba ove T&C.

§25

1. Učesnik pristaje na obradu njihovih osobnih podataka od strane EITCI Instituta, odnosno Tijela za ovjeravanje/Tijelo za ovjeravanje (Europski institut za certificiranje informacijskih tehnologija EITCI ASBL registrirano u Bruxellesu, Belgija) u svrhu pružanja usluga, kao i dijeljenje tih podataka sa partnerima uključenima u implementaciju EITCA akademije, u okviru potrebnim za implementaciju organizacije, procesa obrazovanja i sertifikacije EITCA akademije.
2. Osobni podaci iz stavka 1. zaštićeni su i obrađuju se u skladu s visokim sigurnosnim standardima i u skladu s primjenjivim zakonima i propisima, posebno s Općom uredbom o zaštiti podataka, tj. Uredbom (EU) 2016/679 i pripadajućim pravnim aktima Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Svi Učesnici i sve ostale osobe čije osobne podatke obrađuje EITCI Institut imaju pravo zahtijevati izmjenu svojih podataka u skladu s činjeničnim oblikom, kao i brisanje njihovih podataka i prestanak njihove obrade. U potonjem slučaju za vlasnike certifikata izdatih od strane EITCI-a zahtjev za brisanje osobnih podataka posljedica će poništavanja izdatih potvrda.
3. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka i pitanjima privatnosti na web stranicama Instituta EITCI nalaze se u pravilima o privatnosti objavljenim na odgovarajućim web stranicama.

§26

1. Učesnik priznaje da su svi didaktički materijali koji im budu dostupni u okviru sudjelovanja u EITCA akademiji isključivo intelektualno vlasništvo EITCI instituta ili drugih relevantnih entiteta i podložni su pravnoj zaštiti u skladu s važećim propisima (uključujući intelektualno vlasništvo pravnih akata i Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenih aspekata autorskih i srodnih prava u informacijskom društvu). Učesnik ima pravo koristiti materijale koji su mu dostupni i njihov sadržaj (uključujući posebno didaktičke materijale, računalni softver i ispitne sadržaje) isključivo u svrhu samostalnog proučavanja i neće ih stavljati na raspolaganje trećim osobama bez izričitog pristanak EITCI instituta ili odgovarajućih nositelja autorskih prava.
2. U slučaju kršenja odredbi iz stavka 1., EITCI Institut ili odnosni nositelji autorskih prava mogu zatražiti naknadu od Učesnika za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu prouzrokovanu ovim kršenjem.

§27

1. Pokretanje postupka certifikacije i dobivanje certifikata iz stavka 15. stavka 2., uvjetuje se podnošenjem suglasnosti na uvjete i odredbe Instituta EITCI (u daljnjem tekstu: Ugovor o certificiranju). Odredbe i uvjeti Ugovora o certificiranju dostupni su na https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Ugovor o certifikaciji Učesnik treba potpisati elektroničkim putem ili pismenim putem, a u tom slučaju kopiju skeniranja treba poslati e-poštom u tajnički ured Akademije EITCA. U slučaju da EITCI Institut ne može provjeriti identitet Učesnika na temelju osigurane naknade, EITCI Institut može zahtijevati kopiju identifikacijskog dokumenta Učesnika (nacionalna lična karta, putovnica ili drugi identifikacijski dokument kako je utvrđeno u Ugovoru o certifikaciji) kako bi se omogućila provjera identiteta i vjerodostojnosti podataka sudionika u Ugovoru o certifikaciji.
3. Slanje dokumenata iz stavka 2. trebalo bi se dogoditi odmah nakon primitka zahtjeva od EITCI instituta za provjeru identiteta učesnika. EITCI Institut zadržava pravo da ne izda svoje Potvrde ili otkaže bilo koje Već izdano Potvrde spomenuto u stavku 15 u slučajevima kada nije u mogućnosti provjeriti identitet Učesnika ili ustanoviti da je predstavljeni identitet Učesnika kontraaktivan. U tom slučaju, Učesnik nema pravo na bilo kakav povraćaj celokupnog ili dela honorara za učešće.
4. U slučaju kada je sudionik prošao sve potrebne ispite, međutim nije uspio dostaviti dokumente iz stavka 2. prije 30 dana od isteka reguliranog maksimalnog razdoblja završetka sudjelovanja iz članka 28. i ako s Učesnikom se ne može postići nagodba u vezi s datumom predaje tih dokumenata, EITCI Institut zadržava pravo da smatra da su njegove obveze prema Ugovoru o sudjelovanju ispunjene, odričući se obveze izdavanja Potvrde iz stavka 15. stavka 2. ovog članka. U tom slučaju, Učesnik nema pravo na bilo kakav povraćaj celokupnog ili dela honorara za učešće.

§28

1. Regulirano maksimalno razdoblje završetka (maksimalno trajanje sudjelovanja) je 12 mjeseci za punu EITCA akademiju i 3 mjeseca za svaki pojedinačni program EITC-a (za neakademsko sudjelovanje), računajući od trenutka zaključenja sporazuma o sudjelovanju i do uspješnog polaganje svih potrebnih pregleda.
2. Na obrazloženi zahtjev Učesnika, trajanje navedeno u stavku 1. može se produžiti uz konsultaciju s direktorom EITCA akademije. EITCI Institut može prema vlastitom nahođenju produžiti gore navedene uvjete neograničeno svojom neovisnom odlukom.
3. Ako sudionik prekorači trajanje određeno u stavku 1. i ne može se postići dogovor o produženju tog trajanja, EITCI Institut zadržava pravo raskinuti Ugovor o sudjelovanju. U tom slučaju, Učesnik nema pravo na bilo kakav povraćaj celokupnog ili dela honorara za učešće.

§29

1. Proširenjem odredbi propisa o zaštiti potrošača (provedbom Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravima potrošača), učesnik koji je potrošač (ne primjenjuje se na kompanije/institucije kao i na angažirane pojedince u ekonomskim aktivnostima koje su obavile kupovinu u okviru ovih aktivnosti) ima pravo otkazati daljinski sklopljeni Ugovor o sudjelovanju bez navođenja razloga u roku od 30 dana od zaključenja Ugovora o sudjelovanju, primajući puni povrat. Otkaz bi trebao imati oblik pisane izjave (sa pozivom na odgovarajuću pravnu osnovu), poslan e-poštom kao kopija uredu tajništva EITCA akademije.
2. Pravo na otkaz se odriče ako je sudionik izdao stvarnu potvrdu navedenu u §15 prije kraja razdoblja od 30 dana navedenog u stavku 1.

VI. Završne odredbe

§30

EITCI Institut ne može biti odgovoran za bilo kakve poteškoće u implementaciji EITC certifikata i EITCA akademskih programa iz bilo kojih razloga izvan kontrole EITCI instituta (uključujući faktore koji proizlaze iz akcija sudionika i trećih strana ili više sile).

§31

1. U izuzetnim slučajevima, u slučaju ozbiljnog kršenja odredaba ovog T&C-a od strane Učesnika, posebno kada se utvrdi da Učesnik sam nije rešio završni ispit, ili u slučaju zanemarivanja odredbi ovim T&C od strane Učesnika što je rezultiralo nemogućnošću ispunjavanja obveza EITCI Instituta prema Ugovoru o sudjelovanju, EITCI Institut zadržava pravo otkazati Ugovor o sudjelovanju uz momentalni prekid usluge. U tom slučaju, Učesnik nema pravo na bilo kakav povraćaj celokupnog ili dela honorara za učešće.
2. Pored toga, kada se utvrdi da Učesnik nije sam rešio završni ispit, ovu činjenicu smatra Tijelo za ovjeravanje/Tijelo za ovjeravanje, koje može odlučiti da trajno isključi Učesnika iz mogućnosti da učestvuje u bilo kojem od njegovih akreditiranih programa certifikacije u budućnosti, kao i otkazati sve certifikate prethodno izdane Učesniku. U tom slučaju, Učesnik takođe nema pravo na bilo kakav povraćaj celokupnog ili dela honorara za učešće.

§32

Smatra se da je Ugovor o sudjelovanju sklopljen nakon što se dokumentima navedenim u stavku 15 izda učesnik, ili nakon raskida Ugovora o sudjelovanju, u skladu s odredbama ovog T&C, ili uz obostrani pristanak strana. Od sudionika se, međutim, mora pridržavati svih obveza iz ove T&C i Ugovora o certifikaciji, a drži da je njegov EITCI Institut izdao Certifikaciju kao valjanu.

§33

1. Ove T&C kao i sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim T&C vezano za pružanje usluga od EITCI Instituta, uređena su belgijskim zakonom i podležu isključivoj nadležnosti belgijskih sudova.
2. Strane će nastojati sporazumno riješiti sve sporove u vezi sa sudjelovanjem u EITCA akademiji i poštivanju odredaba ove T&C, međusobnim dogovorom. U nedostatku miroljubivog naselja, preuzima se teritorijalna nadležnost pravosudnih organa koja je odgovarajuća za sjedište Instituta EITCI.

§34

Ove&&C na snazi ​​su od 1. jula 2014. i mogu biti podložne ažuriranju i dopunama, posebno u cilju poboljšanja kvaliteta pruženih usluga.