×
1 Odaberite EITC/EITCA certifikati
2 Učite i polagajte online ispite
3 Potvrdite svoje IT vještine

Potvrdite svoje IT vještine i kompetencije u okviru evropskog IT certifikacijskog okvira s bilo kojeg mjesta u svijetu potpuno online.

EITCA akademija

Standard za atestiranje digitalnih vještina od strane Evropskog instituta za IT certifikaciju s ciljem podrške razvoju digitalnog društva

ZABORAVILI SVOJE DETALJI?

SREĆI RAČUN

Europska komisija definira ključne kompetencije kao strateške za digitalno društvo. Potvrdite svoje ključne kompetencije u EU.

DOBRO DOŠLI U EITCA AKADEMIJU, PAN-EVROPSKI OKVIR ZA IT CERTIFIKACIJU ZA VAŠE DIGITALNE VJEŠTINE FORMALNU ONLINE ATESTIRAJU

EITCA akademija grupiše relevantne evropske IT sertifikate (EITC) u odabranim specijalizacijama za digitalne veštine (počevši sa referentnim sadržajem kurikuluma od 150 sati). EITC sertifikatima (svakom od 15 sati referentnog sadržaja) se takođe može pristupiti direktno.

KORISTITE SUBVENCIJU OD 80% EITCA ACADEMY DSJC DO – VAŠA SUBVENCIJA JE SADA PRIMJENJENA – MOŽETE NASTAVITI

Subvencija oslobađa 80% naknada za programe sertifikacije EITCA Akademije prilikom upisa do . Vaša subvencija je sada aktivirana. Možete poslati kod za subvenciju na svoju e-poštu kako biste ga kasnije koristili ili na drugom uređaju.

EITCA/KC KLJUČNE KOMPETENCIJE AKADEMIJA

Europska akademija za certificiranje informacijskih tehnologija

Evropski IT sertifikat za kompetencije digitalnog ključa.

Potpuno on-line i međunarodno dostupna Evropska akademija za sertifikaciju ključnih IT kompetencija iz Brisela EU, kojom upravlja Evropski institut za sertifikaciju informacionih tehnologija – standard za atestiranje digitalnih veština.

Glavna misija EITCA akademije je širenje širom svijeta međunarodno priznatog standarda formalnih kompetencija baziranog na EU, kojem se može lako pristupiti putem interneta, podržavajući evropsko i globalno informaciono društvo i premošćujući jaz u digitalnim vještinama.

Standard se zasniva na zajedničkom sertifikatu EITCA/KC Akademije i relevantnoj grupi EITC sertifikata. Upisnine na EITCA akademiju pokrivaju punu cijenu svih uključenih EITC programa, dajući učesnicima sve odgovarajuće EITC certifikate sastavne EITCA akademije, zajedno sa relevantnim certifikatom EITCA akademije. Program se realizuje online.Kotizacija za EITCA/KC akademiju iznosi 1100 €, ali zbog EITCI subvencije ova naknada može biti smanjena za 80% (tj. od 1100 € do € 220) za sve učesnike (bez obzira na njihovu državu prebivališta i nacionalnost) u podršci Koaliciji za digitalne vještine i poslove Evropske komisije.

Naknada za EITCA/KC akademiju uključuje sertifikaciju, odabrane referentne obrazovne materijale i didaktičko savjetovanje.

Kako radiu 3 jednostavna koraka

(nakon što odaberete EITCA Akademiju ili odabrani niz EITC certifikata iz potpunog EITCA/EITC kataloga)

Učite i vežbajte

Pratite online referencirane video materijale za pripremu ispita. Nema fiksnih časova, učiš po svom rasporedu. Nema vremenskih ograničenja. Stručne online konsultacije.

Dobijte certifikat EITCA

Nakon pripreme polažete potpuno online EITC ispite. Nakon prolaska sve što dobijete EITCA Akademiju.

Pokrenite svoju karijeru

Certifikat EITCA akademije EU sa detaljnim dodacima službeno je potvrda vaših kompetencija.

Učite i vježbajte online

Pratite on-line materijale sa otvorenim pristupom koji se pripremaju za ispite. Nema nastave, učite kad možete.

 • EITCA Akademija grupiše programe EITC-a
 • Svaki program EITC-a veliki je 15 sati
 • Svaki EITC program definira opseg relevantnog on-line ispita
 • Koristite platformu za e-učenje EITCA Academy s 24/7 pristupom otvorenim materijalima i didaktikama
 • Takođe dobijate pristup potrebnom softveru

Dobijte certifikat EITCA

Nakon pripreme polažete potpuno online EITC ispite. Nakon prolaska sve što dobijete EITCA Akademiju.

 • Dobijate svoj lični certifikat Akademije ključnih kompetencija EITCA/KC
 • Detaljan dodatak diplomi EITCA/KC
 • Dodatno 21 relevantnih EITC certifikata
 • Sva dokumenta izdata i potvrđena u Briselu, šalju vam u inostranstvu
 • Sva dokumenta su takođe izdata u stalnom elektroničkom obliku sa e-verifikacijom

Pokrenite svoju karijeru

EITCA akademski certifikat s dodatkom i svim zamjenskim EITC certifikatima dobro potvrđuje vaše vještine.

 • Uključite ga i predstavite u svom životopisu
 • Predstavite ga svom izvođaču ili poslodavcu
 • Dokažite svoje profesionalno napredovanje
 • Pokažite svoju aktivnost u međunarodnom obrazovanju i samo-razvoju
 • Pronađite željenu poziciju za posao, pronađite unapređenje ili pronađite nove ugovore
 • Pridružite se zajednici EITCI Cloud

EITCA/KC KLJUČNE KOMPETENCIJE AKADEMIJA
Internet tehnologije - Ured - Telework

 • Interaktivne IT ključne kompetencije udaljena predavanja, vježbe i laboratoriji u cijelosti putem Interneta (s potrebnim besplatnim probnim softverom)
 • Opsežan program koji uključuje 21 EITC kurseva (315 sati) sa pristupom softveru i didaktičkim konsultacijama osoblja, koji će biti završen u roku od mjesec dana
 • Postupci ispitivanja i certificiranja u potpunosti udaljeni putem Interneta sa EU EITCA certifikatima o ključnim kompetencijama izdatim u Briselu u papiru i e-obliku
 • Prilagodljiva razina težine pogodna za napredne i početničke grafičke dizajnere s malo prethodno poznatih znanja u području informacionih tehnologija

etca-cg-1024x721Certifikat EITCA/CG Computer Graphics Academy službeno je međunarodno priznato priznanje stručnosti koje se temelji na EU, sistematizacijom teorijskih znanja i praktičnih vještina iz područja računarske grafike. To je provedba Digitalne agende Europske komisije za Europu prema strategiji Europa 2020 u distribuciji i certifikaciji digitalnih nadležnosti.

Računalna grafika jedna je od najvažnijih i najraširenijih aplikacija informacionih tehnologija u modernoj ekonomiji i društvu, koje postaju sve digitalizirane. Trenutno je osnova modernog marketinga, dizajna proizvoda, arhitekture, zabave i umjetnosti. Napravljen upotrebom odgovarajućih alata postaje sve nezamjenjivi element vizualne komunikacije (uključujući web stranice, filmove, reklame, video igre, multimedijske prezentacije, tisak, fotografiju, uslužni dizajn i mnoge druge). U doba progresivne digitalizacije života, vještine u području računalne grafike postaju sve važnije, a uloga vještih grafičkih dizajnera na modernom tržištu rada ne može se podcijeniti. Profesionalne kompetencije u području računarske grafike mogu se iskoristiti u bezbroj aplikacija u okviru zaposlenja, profesionalnih aktivnosti i ličnog života. Zvanična potvrda ovih vještina službenim EU EITCA/CG certifikatom dodatno povećava njihovu vrijednost, posebno u očima potencijalnih poslodavaca.

EITCA/CG certifikat pruža potvrdu profesionalnih kompetencija u području proizvodnje vizuelnih kreacija u rasteru (Adobe Photoshop), vektoru (Adobe Illustrator) i 3D grafici, umjetničkom i tehničkom dizajnu (uključujući vizuelni web dizajn s Adobe Dreamweaver i Flash tehnologijama) , stvaranje animacija i interaktivne grafike, kao i razumijevanje aspekata korporativnog identiteta i grafičkog dizajna u kontekstu široko shvaćene umjetnosti i tehnologije. Dobivanje certifikata EITCA/CG Akademije povezano je sa sticanjem znanja i polaganjem završnih ispita u svih 10 pojedinačnih EITC kurseva koji čine Akademiju (takođe dostupni odvojeno kao pojedinačni EITC certifikati). Više detalja možete pronaći na Stranice s FAQ-om.

Program EITCA/CG Computer Graphics Academy uključuje 10 pojedinih tečajeva EITC-a (tečajevi za certificiranje europskih informacijskih tehnologija) s ukupno 150 sati didaktičkog sadržaja (15 sati za svaki tečaj EITC-a).
Spisak EITC certifikacionih tečajeva obuhvaćenih kompletnim programom EITCA/CG Akademije računarske grafike, u skladu sa specifikacijama Evropskog instituta za sertifikaciju informacionih tehnologija EITCI, predstavljen je u nastavku. Možete kliknuti na odgovarajući EITC tečaj da biste prikazali detaljan program.

Pojedinačni tečajevi EITC-a mogu se kupiti zasebno, bez potrebe da se kupi kompletna akademija, ali u ovom slučaju se ne odnosi EU podrška.

EITCA/CG Akademija računarske grafike napredni je program obuke i sertifikacije s opsežnim didaktičkim sadržajem, ekvivalentan međunarodnim postdiplomskim studijama u kombinaciji s obukom na industrijskom nivou, i nadmašuje standardne ponude grafičke obuke u različitim poljima računarske grafike dostupne na tržištu. Sadržaj programa certifikacije EITCA akademije precizira i standardizira Evropski institut za certifikaciju informacionih tehnologija EITCI u Briselu. Ovaj program se sukcesivno ažurira zbog IT napretka u skladu sa smjernicama EITCI instituta i podliježe povremenim akreditacijama.

Prilagođeni certifikati koje učesnik stiče nakon završetka EITCA/CG Akademije sastoje se od EITCA/CG sertifikata Akademije računarske grafike i 9 specifičnih EITC/CG sertifikata. Uzorci svih ovih certifikata predstavljeni su u nastavku:

etca-cg-1024x721EITC-CG-BL1-AAH08101234-Suppl EITC-CG-BL2-AAH08101234-Suppl EITC-CG-APS-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AIDF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AI-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AD-AAH08101234-Suppl EITC-CG-SU-AAH08101234-Suppl EITC-CG-GIMP-AAH08101234-Suppl

I EITCA i EITC certifikati sadrže ime sudionika, naziv programa certifikacije, datum izdavanja i jedinstveni certifikacijski ID. EITC certifikati dodatno predstavljaju detaljan opis sadržaja programa, zajedno s rezultatima procijenjenih rezultata i automatskom on-line provjerom valjanosti certifikata na temelju QR koda. Sustav za skeniranje QR koda omogućava lako strojno prepoznavanje i automatizaciju provjere valjanosti certifikata, ali ručna provjera autentičnosti i pojedinosti o potvrdi moguća je i pružanjem certifikacijskog ID-a i prezimena vlasnika u službi za provjeru valjanosti EITCI. U službi za provjeru valjanosti EITCI pohranjuju se svi lični certifikati i od tamo se mogu naručiti dodatna izdanja. Takođe postoji mogućnost preuzimanja ličnih potvrda u PDF formatu. EITCA certifikat dodatno prati dodatak o certifikaciji koji detaljno opisuje puni sadržaj programa EITCA akademije (predstavljajući sve ove podatke u zajedničkom obliku zajedno s kvantificiranim procentualnim rezultatima). Svi certifikati su akreditirani od strane Evropskog instituta za certifikaciju informacionih tehnologija EITCI.

I proces učenja, kao i ispitni postupci u okviru EITCA akademije, izvode se na daljinu u okviru platforme za e-učenje. Didaktički postupak, izveden putem Interneta uz upotrebu bilo kojeg klijentskog uređaja, potpuno je fleksibilan u pogledu vremena i mjesta, eliminirajući potrebu za fizičkim prisustvom učesnika i uklanjajući prepreke pristupačnosti (poput geografskih ili vremenskih zona).

Nakon prijave za odabrani EITCA/EITC program, polaznici dobijaju pristup personaliziranom okruženju za e-učenje s asinhronom metodologijom učenja, bez ikakvih vremenskih zahtjeva.

Istaknuta didaktika e-učenja EITC/EITCA:

 • Didaktički proces može se započeti u bilo kojem trenutku (zapošljavanje je otvoreno tijekom cijele godine), a može se izvoditi u bilo koje vrijeme (npr. U večernjim satima ili vikendom) i bilo koje mjesto, uz korištenje bilo kojeg klijentskog uređaja s pristupom internetu.
 • Ažurirani i funkcionalni didaktički resursi za sudionika su stalno dostupni 24 sata u roku od 7 sati unutar platforme za e-učenje.
 • Širok opseg didaktičkih sadržaja omogućava prilagođavanje procesa učenja potrebama početnika i naprednih polaznika.
 • Sav didaktički sadržaj dostupan je kao elektronički izvori na platformi za e-učenje (e-predavanja, e-vježbe i e-laboratoriji).
 • Svaki EITC program može biti završen čak i za samo 2 dana, dok se program EITCA akademije može dovršiti u razdoblju koje odgovara broju EITC programa koje sadrži, npr. U slučaju EITCA/CG akademije to bi bilo 18 dana (uobičajeno standardno razdoblje završetka je mjesec dana).
 • Međutim, ne postoje vremenski zahtjevi za završetak EITC/EITCA programa, a vrijeme završetka u potpunosti ovisi o želji sudionika o intenzitetu učenja.

Interaktivni didaktički proces EITC/EITCA na platformi za e-učenje uključuje neograničenu dostupnost stručnih savjetovanja. On-line savjetovanje može u bilo kojem trenutku započeti onaj tko zahtijeva pomoć.

Ovisno o potrebama sudionika, savjetovanje se može ograničiti na odgovaranje na određena pitanja ili rješavanje problema povezanih s didaktičkim programom. Takođe se može proširiti na vodiče i savete, do individualnog didaktičkog pristupa koji se zasniva na napretku učesnika. Savjetovanja se temelje na komunikacijskom sustavu platforme za e-učenje, kao i na pojedinačnom kontaktu putem e-pošte i ako je potrebno, chat u stvarnom vremenu sa stručnjacima.

Platforma za e-učenje obrađuje statistike svih aktivnosti učenja sudionika tijekom implementacije didaktičkog programa i na taj način omogućava savjetovanje stručnjaka da individualiziraju svoj pristup u pravilnom pomaganju potrebama učenja polaznika. Platforma detaljno izvještaje o aktivnostima automatski priprema i prezentira konzultantskim stručnjacima kako bi mogli znati koji su dijelovi programa najproblematičniji i zahtijevaju fokus. Model individualnog podučavanja i podučavanja ovisno o potrebama učenja polaznika temelji se na sličnim pristupima na vodećim sveučilištima i karakterizira ga povećanjem učinkovitosti učenja što dodatno motivira polaznike na pojačani napor u učenju kada odluče pokrenuti konzultantsku pomoć.

cs

On-line didaktika se uvijek programira na EITC tečajevima koji završavaju potpuno udaljenim ispitom EITC-a koji se provodi putem interneta, bez potrebe za fizičkim prisustvom u ispitnom centru. Ispit ima oblik zatvorenog testa, koji uključuje 15 nasumičnih ispitnih pitanja s višestrukim izborom o zadanom sadržaju EITC predmeta. Ovaj daljinski test polazi od strane sudionika u okviru platforme za e-učenje (gdje se polazniku predstavlja interaktivni test koji primjenjuje slučajni izbor ispitnih pitanja, mogućnost povratka na odgovorena ili neodgovorena pitanja i ograničenje vremena u trajanju od 45 minuta). Rezultat prolaska na ispitu EITC-a je 60% pozitivnih odgovora, ali neuspjeh u postizanju ovog limita omogućava učesniku da ponovo pokaže ispit bez dodatnih naknada (postoje dva pokušaja besplatnog ponovnog polaganja, nakon čega daljnji ulagački ispit zahtijeva naknadu za plaćanje u iznosu od 2 eura za obradu) . Polaznik može ponovo položiti test kako bi poboljšao rezultat za bolju prezentaciju na sertifikaciji.

Popunjavanjem svih EITC ispita koji predstavljaju EITCA certifikate rezultat je izdavanje učesniku odgovarajuće EITCA akademije, zajedno sa svim uključenim EITC certifikatima. Ne postoje dodatni ispiti EITCA akademije (ispiti su dodijeljeni samo tečajevima EITC-a, a svaki od njih daje se izdavanjem EITC certifikata, dok se certifikacija EITCA akademije izdaje tek nakon što položi odgovarajuću skupinu EITC ispita). Bodovi predstavljeni na EITCA akademiji certifikat su rezultati svih EITC certifikata koji sadrže određenu EITCA akademiju. Svi postupci u potpunosti se provode na daljinu u Bruxellesu, a potvrda se šalje sudioniku, dok se digitalna potvrda trajno pohranjuje u EITCI usluzi za provjeru valjanosti.

Proces certificiranja zajedno sa svim ispitivanjima provodi se potpuno daljinski on-line putem moderne platforme za e-učenje u asinhronom načinu. Zahvaljujući fleksibilno organiziranom didaktičkom procesu e-učenja, kao i svim ispitivanjima koja se provode daljinski i asinkrono putem interneta (omogućavajući najveću fleksibilnost u vremenu kada polaznik samo organizuje svoju aktivnost učenja po njegovom ukusu), fizičko prisustvo polaznika nije potrebno zbog toga su mnoge barijere otklonjene.

EITCA akademija i EITC certifikati kompatibilni su s Europskim sistemom prijenosa i akumulacije kredita (ukratko ECTS). Ako studirate na europskom sveučilištu (ne nužno u EU-u, ali u zemlji koja sudjeluje u ECTS standardu), možete računati na završavanje EITCA akademije ili EITC-a za vaš tekući dodiplomski ili postdiplomski studij u okviru visokoškolskog sustava visokog obrazovanja na nacionalnoj razini. To je moguće s obzirom da su EITCA akademija i EITC certifikati kompatibilni sa ECTS standardom i dodijelili su ECTS ocjene u skladu sa standardnom specifikacijom. Ipak je na strani sveučilišne uprave još uvijek odluka da prihvati ili odbije računovodstvo o završetku određenog tečaja certificiranja EITC-a u vašem programu akademskog studija (takav upit treba dostaviti dekanskom uredu zajedno s oporavnim certifikatima EITC/EITCA i njihovi suplementi). Certifikati EITC-a i EITCA-e osigurani su detaljnim programskim dodacima koji će omogućiti pravilno razmatranje sadržajne ekvivalencije relevantnim univerzitetskim tečajem ili odgovarajućim iznosom kvalifikacija i kompetencija čak i od strane sveučilišta u zemljama koje ne sudjeluju u ECTS sistemu .

EITCA akademije sastoje se od grupa pojedinačnih EITC certifikacijskih programa, od kojih je svaki dodijeljen definiranom broju ECTS bodova, dodijeljenih nakon dobivanja Certifikacije. EITC/EITCA ljestvica za ocjenjivanje zasnovana na perkantaciji također je u potpunosti kompatibilna s ECTS ljestvicom ocjenjivanja, podržavajući tako prihvaćanje rezultata eksternog učenja. Europski sustav prijenosa i akumulacije kredita (ECTS) služi kao standard zasnovan na EU-u za usporedbu postignuća akademskog studija i uspješnosti studenata visokog obrazovanja širom Europske unije i drugih europskih zemalja koji žele sudjelovati u ECTS standardu. Za uspješno završene tečajeve dodjeljuje se odgovarajući broj ECTS bodova. ECTS bodovi služe kao referenca za usporedbu složenosti predmeta u različitim visokoškolskim ustanovama i sporazumima između tih institucija da se priznaju tečajevi završeni u različitim institucijama na temelju ECTS bodova koji podržavaju međunarodnu razmjenu studenata iz EU i studiranje u inozemstvu. Treba napomenuti da mnoge zemlje imaju slične standarde, koji lako mogu računati i ECTS bodove. Stjecanje ECTS bodova u programu EITC/EITCA zasigurno će pozitivno pridonijeti vašem akademskom ponašanju na bilo kojem sveučilištu.

Uz EITCI subvenciju, EITCA/KC Akademija ključnih kompetencija koja potvrđuje profesionalne IT vještine je dostupna na međunarodnom nivou u okviru 80% EITCI subvencionisana naknada za državljane EU i van EU širom sveta (bez obzira na nacionalnost i status), omogućavajući dobijanje profesionalnih sertifikata o ključnim kompetencijama izdatim u Briselu u okviru djelića troškova povezanih sa studiranjem u inostranstvu u EU.

Razvijte i formalno potvrdite profesionalne grafičke i dizajnerske vještine svojih zaposlenih on-line u Briselu.

Ako ste vi ili vaša organizacija zainteresirani za program, EITCI subvencija će vam omogućiti 80% smanjenje naknade za Evropsku IT akademiju za sertifikaciju koja promoviše širenje standarda (smanjenje subvencionisane naknade EITCI važi širom sveta i za državljane EU i van EU, bez obzira na njihov status zaposlenja).

eu

Svi dolje navedeni programi EITC certificiranja uključeni su u Akademiju ključnih kompetencija EITCA/KC

Imajte na umu da možete kupiti svaki EITC certifikat zasebno, ali u EITCA/KC Akademiji dobijate pristup svemu gore navedenom

Kada se upišete u EITCA/KC akademiju, ona vam uštedi 1210 € od vrijednosti od 2310 € njenih 21 konstitutivnih EITC programa evropske IT sertifikacije. Također će vam biti izdat EITCA/KC certifikat uz sve njegove sastavne EITC certifikate.Učestvovanje u EITCA/KC Akademiji ključnih kompetencija sa 80% Subvencija koalicije za digitalne vještine i radna mjesta EITCI smanjuje vašu naknadu na samo € 220 umjesto 1100 € redovne naknade. Kada se upišete u EITCA/KC akademiju bez EITCI DSJC subvencije, to vam i dalje štedi 1210 € od vrijednosti od 2310 € njenih 21 konstitutivnih EITC programa evropske IT sertifikacije.

EITCI smjernice

Potpuna on-line primjena smjernica Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija u potvrđivanju ključnih kompetencija u informacijskim tehnologijama

E-učenje sa vlastitim tempom

Možete završiti čitavu EITCA/KC akademiju jednako brzo kao u jednom mjesecu

Priznati standard

Preko 100 000 EITC/EITCA certifikata izdatih širom svijeta, a međunarodne institucije prepoznaju standard

Pristup softveru

Kako biste naučili i dobro se pripremili za udaljene EITC ispite, možete koristiti probni pristup dobavljača svim relevantnim IT softverom

UČITE KLJUČNE KOMPETENCIJE U BRUSELJU PUNO ON-LINE I DOBIJITE EU Certifikovano EU

Imate pravo na 80% EITCI subvencija, međutim ograničena u vremenu i broju mjesta za EITCA/KC akademiju

TOP RAZLOGA ZA SUDJELOVANJE U AKADEMIJI EITCA/KC

U nastavku možete pronaći sažetak prednosti učešća u EITCA/KC akademiji koje biste mogli razmotriti.

PRIZNALA JE IT CERTIFIKACIJU

Europska IT certifikacija izdana u Bruxellesu standard je potvrde o kompetencijama razvijen i distribuiran od 2008. godine

DO DATUM KURIKULUMA

Nastavni plan i nivoi napredovanja koji variraju od početnika do profesionalaca moguće je završiti čak za 1 mesec

FLEKSIBILNO DISTANTNO UČENJE

Potpuno postupak internetskog certificiranja s internetskim savjetovanjima i daljinskim ispitivanjima - proučavajte bilo gdje u bilo koje vrijeme

PROVEDBA KOMPEHENZIVNIH veština

Vaš EITCA akademski certifikat s dodatkom i svim relevantnim EITC certifikatima izdat u Bruxellesu za potvrdu vaših vještina

PRAKSA SA SOFTVEROM

Rukovanje relevantnim softverom s probnim pristupom kao dio pripreme praktičnih elemenata postupka certificiranja

POVRAT OD 30 DANA80% EITCI SUBVENCIJA

Potpuni povrat se odnosi na učesnike u roku od 30 dana koji produžava Direktivu o pravima potrošača EU, u skladu sa odredbama i odredbamaOdnosi se na sve učesnike koji smanjuju troškove EITCA akademije za 80% to € 220 u EITCI subvenciji koja podržava Koaliciju za digitalne vještine i poslove Evropske komisije

OBRAZOVANJE TOMORA, DANAS

Daljinski ispit i online certifikacija daju vam slobodu da pristupite Evropskom okviru za IT certifikaciju bilo gdje i bilo kada za djelić troškova povezanih sa stacionarnim programima certificiranja vještina. Online certifikacija digitalnih kompetencija nije samo prednost u smislu pristupačnosti, već je i dio globalnog razvoja informacionog društva. To je budućnost atestiranja digitalnih vještina.

EITCI institut
EITCA akademija čini niz tematski povezanih programa EITC sertifikacije, koji se mogu završiti zasebno, u skladu sa standardima certifikacije profesionalnih IT vještina na industrijskom nivou. I EITCA i EITC certifikati predstavljaju važnu potvrdu nosiočeve relevantne IT stručnosti i vještina, osnažujući pojedince širom svijeta certificiranjem njihovih kompetencija i podržavajući njihove karijere. Evropski standard IT sertifikacije koji je razvio EITCI Institut od 2008. godine ima za cilj da podrži digitalnu pismenost, širi profesionalne IT kompetencije u cjeloživotnom učenju i bori se protiv digitalne isključenosti pružanjem podrške osobama koje žive s invaliditetom, kao i osobama niskog socio-ekonomskog statusa i pred- omladina u tercijarnoj školi. Ovo je u skladu sa smjernicama politike Digitalne agende za Evropu kako je navedeno u njenom stupu promoviranja digitalne pismenosti, vještina i inkluzije.

Poređenje EITCA/KC Akademije ključnih kompetencija i pojedinačnih EITC sertifikata

 • Jedinstveni certifikat EITC-a
 •  110.00
 • Jedan odabrani EITC certifikat
 • 15 sati (može se završiti za 2 dana)
 • Učenje i ispiti:
  Online, prema vašem rasporedu
 • Konsultacije:
  Neograničeno, on-line
 • Polaganje ispita:
  Neograničeno, besplatno
 • pristup:
  Trenutno sa svim potrebnim softverskim probama
 • Nema vremenskog ograničenja za završetakNema subvencije EITCI, nema ograničenja dovršetka
 • Jednokratna naknada za odabrane EITC certifikate
 • 30 dana garantuje potpunu povraćaj novca

EITC/CG/APS
SOFTVER ZA OBRADU RASTER GRAFIKE (ADOBE FOTOSHOP)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/BAS
POSLOVNI I UPRAVNI SOFTVER

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/CAPMF
FUNDAMENTALI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA PODRUČJENIM

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/ECIM
OSNOVI ECOMMERCE I INTERNET MARKETINGA

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/GADW
FONDAMENTALI ZA INTERNET OGLASA I TRŽIŠTE (GOOGLE ADWORDS)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/MSO13
UREDNI FONDAMENTALI ZA SOFTVER (MICROSOFT URED 2013)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/MSOEX
OSNOVNI PROGRAMSKI FONDAMENTALI (MICROSOFT URED)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/MSOPP
OSNOVNI SOFTVERNI FUNDAMENTALI MULTIMEDIJE (MICROSOFT URED)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/MSOW
FONDAMENTALI SOFTVERA ZA OBRADU RIJEČA (MICROSOFT URED)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/OO
OSNOVNI SOFTVERNI FONDAMENTALI (OPENOFFICE)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/OOC
OSNOVNI PROGRAMSKI FONDAMENTALI (OPENOFFICE)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/OOI
OSNOVNI SOFTVERNI PROGRAMI ZA PREDSTAVLJANJE MULTIMEDIJE (OPENOFFICE)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/OOW
FONDAMENTALI SOFTVERA ZA OBRADU RIJEČI (OPENOFFICE)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/SDBAMS
PROSTORNI LISTI I BAZE PODATAKA U POSLOVNIM PRIJAVAMA (MSO EXCEL, MS ACCESS)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/BI/TF
TEMELJNI FONDAMENTALI

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/CN/CNF
FUNDAMENTALI RAČUNALNIH MREŽA

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/DB/DDEF
FONDAMENTALI PODATAKA I INŽENJERA PODATAKA

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/INT/ITAF
FUNDAMENTALI INTERNET TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/INT/JOOM
FUNDAMENTALI SISTEMA ZA DIZAJN I SADRŽAJ STRANICE (JOOMLA)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/IS/ISCF
FONDAMENTALI SIGURNOSTI INFORMACIJA I KRIPTOGRAFIJE

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/OS/MSW
FONDAMENTALI ZA UPRAVLJANJE SUSTAVIMA (MICROSOFT PROZORI)

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

EITC/SE/CPF
OSNOVE PROGRAMSKOG PROGRAMIRANJA

EVROPSKA IT CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU KLJUČNIH KOMPETENCIJA EITCA/KC

NAZAD
NEXT

MNENJA UČESNIKA AKADEMIJE EITCA

"Od vitalnog je značaja da obuka omogućava dobijanje međunarodnog certifikata iako su učenje i ispiti udaljeni ... Mislim da bi takvi tečajevi trebali biti popularniji."

MARIE

TOULOUSE, FRANCUSKA
"Mnogo opisa. Obrazovanje na visokom nivou. Mogućnost konsultacija sa nastavnicima. Jasnost sadržaja."

CARL

GOTHENBURG, ŠVEDSKA

MITCH

NJUJORK, SAD
"Jako mi se dopao program obuke, dao mi je svježu perspektivu na kompjuterskoj grafici."

Evropska akademija za IT sertifikaciju je a sveobuhvatna stručnost atest okvir za dokazivanje sposobnosti u profesionalnim izazovima i unapređenju digitalne karijere.

S Akademijom EITCA pristupit ćete nekoliko europskih programa za IT certificiranje grupiranih zajedno kako bi omogućili skupove vještina za svoju stručnost.

STATISTIKA PROGRAMA EITCA AKADEMIJE I EITC CERTIFIKACIJE

1000 +

CERTIFIKACIJA NASTAVNI PLAN I REFERENČNI PROGRAM-SATI

70 +

EITC I EITCA AKADEMIJSKE CERTIFIKACIJE DOSTUPNE

1+

SERTIFIKATI SU IZDANI SVIJETOM GRADJANIMA 40+ ZEMLJA

50+

OSOBA-SATI VALIDACIJE SVIH ONLINE DIGITALNIH VJEŠTINA

50 000 +

ČLANOVI ZAJEDNICE I IZ EU I IZ INOSTRANSTVA

POŠALJITE EITCI KOD SUBVENCIJE NA E-MAIL

EITCI DSJC Subvencioni kod odriče se 80% naknada za EITCA akademske certifikate u okviru ograničenog broja mjesta. Šifra subvencije je automatski primijenjena na vašu sesiju i možete nastaviti s odabranim nalogom za certifikaciju EITCA Akademije. Međutim, ako ne želite da izgubite kod i sačuvate ga za kasniju upotrebu (prije isteka roka) možete ga poslati na svoju e-mail adresu. Napominjemo da subvencija EITCI DSJC važi samo u okviru svog perioda podobnosti, tj. do kraja . EITCI DSJC subvencionirana mjesta za programe sertifikacije EITCA akademije važe za sve učesnike širom svijeta. Saznajte više o EITCI DSJC zalog.

  TOP
  Razgovarajte sa podrškom
  Razgovarajte sa podrškom
  Pitanja, nedoumice, problemi? Tu smo da vam pomognemo!
  Povezivanje ...
  Imate bilo kakvih pitanja?
  Imate bilo kakvih pitanja?
  :
  :
  :
  Imate bilo kakvih pitanja?
  :
  :
  Sesija chata je završena. Hvala ti!
  Ocijenite podršku koju ste dobili.
  Dobar loš