×
1 Odaberite EITC/EITCA certifikati
2 Učite i polagajte online ispite
3 Potvrdite svoje IT vještine

Potvrdite svoje IT vještine i kompetencije u okviru evropskog IT certifikacijskog okvira s bilo kojeg mjesta u svijetu potpuno online.

EITCA akademija

Standard za atestiranje digitalnih vještina od strane Evropskog instituta za IT certifikaciju s ciljem podrške razvoju digitalnog društva

ZABORAVILI SVOJE DETALJI?

SREĆI RAČUN

Evropska akademija za sertifikaciju informacionih tehnologija omogućava pristup evropskom standardu IT sertifikacije za digitalne veštine i atestiranje IT kompetencija. Dostupan je online iz Brisela, EU pod upravom Evropski institut za sertifikaciju informacionih tehnologija (EITCI), tijelo za akreditaciju i potvrdu neprofitne organizacije za program koji ga razvija i širi na međunarodnoj razini.

Cilj evropske IT sertifikacije je da obezbedi međunarodni okvir za formalnu evaluaciju i potvrdu opštih i profesionalnih IT kompetencija uz poštovanje standarda kvaliteta i prevazilaženje pristupnih barijera. Učešće u EITCA akademiji prema Evropskom standardu za IT certifikaciju nije ograničeno na Evropsku uniju, pružajući priliku pojedincima u inostranstvu da razviju i potvrde svoje IT kompetencije profesionalnim sertifikatom izdatim u Evropskoj uniji, prema standardu koji upravlja Evropski institut za IT sertifikaciju. EITCA akademija se implementira u potpunosti online i karakteriše je novi pristup, alternativni i komplementaran klasičnom stručnom obrazovanju i obuci, jer omogućava svakome u svijetu da učestvuje u EITC/EITCA programima i dobije odgovarajuće certifikate izdate u EU u okviru daljinsko ponašanje, pod istim uslovima globalno, prevazilaženje fizičkih i ekonomskih barijera stacionarnih programa.
EITCAakademija
U smislu unapređenja nastavnih planova i programa, EITCA akademija – kao međunarodni okvir za sertifikaciju IT kompetencija može se tretirati kao postdiplomski program. Manje je teorijski u svom pristupu od akreditiva akademskih programa i više je orijentisan na praksu kako bi se uskladio sa razvojem profesionalne karijere. Dok evropski okvir za IT Certifikaciju potvrđuje sličan stepen sveobuhvatnosti vještina kao i formalniji akademski programi, on ima određene prednosti jer je praktičniji, fleksibilniji i provodi se u potpunosti online. EITCA akademija čini niz tematski povezanih programa EITC sertifikacije, koji se mogu završiti zasebno, u skladu sa standardima certifikacije profesionalnih IT vještina na industrijskom nivou. I EITCA i EITC certifikati predstavljaju važnu potvrdu nosiočeve relevantne IT stručnosti i vještina, osnažujući pojedince širom svijeta certificiranjem njihovih kompetencija i podržavajući njihove karijere. Evropski standard IT sertifikacije kojim od 2008. godine upravlja EITCI Institut ima za cilj da podrži digitalnu pismenost, širi profesionalne IT kompetencije i suprotstavi se digitalnoj isključenosti kroz podršku osobama koje žive sa invaliditetom, kao i osobama niskog socio-ekonomskog statusa i omladini pred tercijarnom školskom spremom. . Ovo je u skladu sa smjernicama politike Digitalne agende za Evropu kako je navedeno u njenom stupu promoviranja digitalne pismenosti, vještina i inkluzije.

Skills

 • Internet
 • Sigurnost
 • Business
 • grafika
 • Daljinski rad

STATISTIKA PROGRAMA EITCA AKADEMIJE I EITC CERTIFIKACIJE

1000 +

CERTIFIKACIJA NASTAVNI PLAN I REFERENČNI PROGRAM-SATI

100 +

EITC I EITCA AKADEMIJSKE CERTIFIKACIJE DOSTUPNE

1+

SERTIFIKATI SU IZDANI SVIJETOM GRADJANIMA 40+ ZEMLJA

50+

OSOBA-SATI VALIDACIJE SVIH ONLINE DIGITALNIH VJEŠTINA

50 000 +

ČLANOVI ZAJEDNICE I IZ EU I IZ INOSTRANSTVA

EVROPSKI INSTITUT ZA IT CERTIFIKACIJU

Evropski institut za IT sertifikaciju (EITCI) osnovan je 2008. godine uz finansiranje iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) Evropske komisije kako bi implementirao jedan od ciljeva Digitalne agende Evropske komisije (DAE) u razvoju panevropske sertifikacije shema za provjeru i atestiranje digitalnih kompetencija. Finansiranje Evropske komisije je odobreno u okviru ERDF projekta iz 2007. godine za razvoj evropskog okvira za IT sertifikaciju i njegovih onlajn platformi sa ciljem da se umanje barijere pristupa digitalnim veštinama u Evropi. EITC okvir podržava premošćivanje jaza u digitalnim vještinama u EU i širom svijeta. Od 2008. Institut EITCI (koji djeluje u pravnom obliku neprofitnog udruženja reguliranog Glavom III belgijskog zakona kojim se neprofitnim udruženjima javnih službi daje pravni subjektivitet) nastavio je razvijati EITC okvir, dalje ga unapređujući sa EITCA Programi akademije, koji grupišu pojedinačne EITC certifikate u različite domene digitalnih specijalizacija.

EITCIMisija
Misija EITCI instituta je da podrži pristup digitalnoj atestiranju vještina u različitim oblastima primjene IT-a što je šire moguće, smanjenjem različitih barijera pristupa sertifikaciji vještina (uključujući ekonomske) i ažuriranjem nastavnih planova i programa evropskog okvira IT sertifikacije.
EITCIEU finansiranje
EITCI je sudjelovao u implementaciji nekoliko projekata Evropskog socijalnog fonda i Evropskog fonda za regionalni razvoj, od kojih su neki uključivali premošćivanje zloglasnog digitalnog rodnog jaza širenjem sertifikacije digitalnih vještina među ženama (podržavajući preko 250 hiljada žena u EU), unapređenje digitalnog obrazovanja u školama putem razvijanje i certificiranje vještina e-učenja među nastavnicima (podržavanje preko 10 hiljada školskih nastavnika u EU) ili uspostavljanje EITCA/EG okvira za certifikaciju vještina e-uprave zasnovanog na IDABC/ISA standardu za interoperabilnost sistema javne uprave u EU (podrška sa relevantnim programima sertifikacije oko 5 hiljada službenika javne uprave u EU).
EITCINeprofitni status
Kao neprofitni provajder sertifikacije u Evropskoj uniji, EITCI posluje u skladu sa svojim statutarnim i zakonskim zahtevima da sav prihod od njegovih aktivnosti sertifikacije treba da bude raspoređen u daljem razvoju evropskog okvira za IT sertifikaciju i njegovoj diseminaciji. Zbog neprofitnog statusa EITCI, u mogućnosti je da omogući pristup programima Akademije EITCA uz subvencije u okviru inicijative Koalicije za digitalne vještine i poslove (DSJC).
EITCIDruštvena odgovornost
Od 2008. godine EITCI kontinuirano pruža sve svoje usluge sertifikacije uz oslobađanje od 100% naknada osobama koje žive sa invaliditetom, učenicima pred-tercijarnih škola, kao i osobama koje žive u niskim socio-ekonomskim uslovima u nizu nerazvijenih zemalja širom sveta.
KRATKA ISTORIJSKA LINA
2008

OSNIVANJE INSTITUTA EITCI

EITCI Instititute osnovan je kao neprofitna asocijacija i europsko tijelo za certificiranje IT-a, koje formalno potvrđuje IT kompetencije u skladu s razvijenim i distribuiranim EITC/EITCA standardima.

2009

EITC/EITCA CERTIFIKACIJE ZAPOŠLJAVANJE

Programi za certifikaciju EITC/EITCA koji su postavljeni 2008. godine akreditirani su od strane relevantnih stručnih komisija EITCI i raspoređeni na međunarodnoj mreži kao specijalizirano stručno svjedočenje u nekoliko IT područja.

2010

EITC/EITCA CERTIFICATIONS DEZEMINACIJA

Program EITCA Akademije nadmašio je 5000 certifikata u javnoj administraciji država članica i poslovnih korporacija s vodećom potražnjom u IT sigurnosti, poslovnim sistemima i računarskoj grafici.

2011

MEĐUNARODNA NEVENDOVNA IT CERTIFIKACIJA

EITC/EITCA certifikat sa sjedištem u Europi konkurira kao jedan od vodećih međunarodnih neovisnih profesionalnih standarda certificiranja od strane proizvođača, koji se u potpunosti primjenjuju na mreži.

2012

PROJEKTI U SREDSTVU EU ERDF

EITCI Institut pridružio se konzorcijama u projektima koje sufinancira ERDF (Europski fond za regionalni razvoj) za primjenu i širenje IT certifikata u sektorima javne uprave država članica EU.
2013

PRIZNANJE CITIFIKACIJA EITC/EITCA

Preko hiljadu kompanija širom svijeta certificiralo je svoje profesionalno osoblje u okviru EITC/EITCA programa certificiranja - ukupan broj certificiranih pojedinaca premašio je 100 tisuća.

2014

REPROGRAMIRANJE EITC/EITCA CERTIFIKACIJA

Velike revizije uvedene u informatičku sigurnost, poslovnu IT, nastavne programe računalne grafike, razvoj akademskih EITCA akademija, uključujući ključne ključne kompetencije za IT, e-učenje i e-upravu.
2015

PRIJAVE POVEZANE SA OVLAŠTENJEM

Nova programska dostignuća u EITCA akademijama i EITC certifikatima u dometima Internet marketinga, mobilnih aplikacija, web dizajna i upravljanja.

PREDSTAVNI

ODABRANE EITCA AKADEMIJE I EITC PROGRAMI KORPORATIVNI KLIJENCI

Sortiraj po: Smjer:
 • Adecco

 • Allianz

 • jabuka

 • Aviva

 • Avon

 • Axa

 • BAE Systems

 • BNP Paribas

 • BP

 • kanon

 • Capgemini

 • Carlsberg

 • Cisco

 • Credit Suisse

 • FCA

 • Hewlett-Packard

 • IBM

 • kleka

 • Konica Minolta

 • Kyocera

 • Lockheed Martin

 • Microsoft

 • nordea

 • Novell

 • NTT

 • proročanstvo

 • Narandža

 • Panda Security

 • Raiffeisen banka

 • crvena kapa

 • Santander banka

 • SAP

 • siemens

 • Skanska

 • State Street

 • Symantec

 • Telecom Italia

 • Tesco