×
1 Odaberite EITC/EITCA certifikat
2 Pristupite e-učenju i e-testiranju
3 Dobijte EU IT certifikat za nekoliko dana!

Potvrdite svoje IT kompetencije u okviru europskog IT certifikata (EITC/EITCA) s bilo kojeg mjesta na svijetu potpuno on-line!

EITCA akademija

Standard za potvrđivanje digitalnih vještina od strane Europskog instituta za certificiranje IT-a s ciljem podrške razvoju digitalnog društva

ZABORAVILI SVOJE DETALJI?

SREĆI RAČUN

A moderan, inovativan i efikasan javna uprava ključna je za daljnji rast EU. Da li će biti takvo, zavisi i od vas i od vašeg Nadležnosti e-uprave.

PRIJAVLJIVOST ZA 80% EITCI DSJC SUBSIDY UNTIL 31/10/2020 DA DOBIJEMO PODSIDIJU POŠALJITE KODEK NA E-POŠTU U INBOX

Kôd omogućava 80% popusta za bilo koju certifikaciju EITCA Akademije koja vrijedi do kraja 31/10/2020. Subvencionisana mesta su ograničena. Svoje mjesto možete rezervirati za 24 sata slanjem koda na svoj email.

EITCA/EG AKADEMIJA E-VLADE

Europska akademija za certificiranje informacijskih tehnologija

Okvir eCompetencija za interoperabilnu e-administraciju.

EITCA/EG Akademija je program certificiranja usmjeren prema javnoj upravi koji ima za cilj premostiti jaz u širenju IT vještina na svim razinama javnih usluga/upravljanja EU-a.

EITCA/EG akademija se fokusira na IT domene najrelevantnije za rad javne uprave. To su uglavnom uredski i upravljački softver, osnove umrežavanja, formalni i praktični aspekti informacijske sigurnosti i europski programi e-uprave.

Slijedeći EU standard za certificiranje kompetencija za državnu upravu, smatra se da se nedostaci procesa temeljenih na IT-u u javnim domenima zemalja članica smanjuju u korist građana EU-a, povećavajući dostupnost i efikasnost javnih usluga.

Samo moderna, inovativna i efikasna javna uprava može otključati daljnji potencijal rasta EU-a, a te su kvalitete uvjetovane IT kompetencijama.

Kako radiu 3 jednostavna koraka

(nakon što odaberete EITCA Akademiju ili odabrani niz EITC certifikata iz potpunog EITCA/EITC kataloga)

Učite i vežbajte

Pratite on-line nastavni plan i program tokom pripreme za ispite. Nema nastave, učite i vježbate kad možete.

Dobijte certifikat EITCA

Nakon pripreme polažete potpuno online EITC ispite. Nakon prolaska sve što dobijete EITCA Akademiju.

Pokrenite svoju karijeru

Certifikat EITCA akademije EU sa detaljnim dodacima službeno je potvrda vaših kompetencija.

Naučite i vježbajte on-line

Pratite on-line materijale sa otvorenim pristupom koji se pripremaju za ispite. Nema nastave, učite kad možete.

 • EITCA Akademija grupiše programe EITC-a
 • Svaki program EITC-a veliki je 15 sati
 • Svaki EITC program definira opseg relevantnog on-line ispita
 • Koristite platformu za e-učenje EITCA Academy s 24/7 pristupom otvorenim materijalima i didaktikama
 • Takođe dobijate pristup potrebnom softveru

Dobijte certifikat EITCA

Nakon pripreme polažete potpuno online EITC ispite. Nakon prolaska sve što dobijete EITCA Akademiju.

 • Dobijate svoj lični certifikat EITCA/EG za računarsku grafiku
 • Detaljan dodatak diplomi EITCA/EG
 • Dodatno 7 relevantnih EITC certifikata
 • Sva dokumenta izdata i potvrđena u Briselu, šalju vam u inostranstvu
 • Sva dokumenta su takođe izdata u stalnom elektroničkom obliku sa e-verifikacijom

Pokrenite svoju karijeru

EITCA akademski certifikat s dodatkom i svim zamjenskim EITC certifikatima dobro potvrđuje vaše vještine.

 • Uključite ga i predstavite u svom životopisu
 • Predstavite ga svom izvođaču ili poslodavcu
 • Dokažite svoje profesionalno napredovanje
 • Pokažite svoju aktivnost u međunarodnom obrazovanju i samo-razvoju
 • Pronađite željenu poziciju za posao, pronađite unapređenje ili pronađite nove ugovore
 • Pridružite se zajednici EITCI Cloud

EITCA/EG AKADEMIJA E-VLADE
Okvir IT vještina javne uprave EU

 • Interaktivna udaljena predavanja, vježbe i laboratorije za informacijsku sigurnost u cijelosti putem Interneta (s potrebnim besplatnim probnim softverom)
 • Opsežan program koji uključuje 7 EITC kurseva (105 sati) sa pristupom softveru i didaktičkim konsultacijama osoblja, koji će biti završen u roku od mjesec dana
 • Postupci ispitivanja i certificiranja u potpunosti udaljeni putem interneta sa EU EITCA certifikatima e-uprave izdani u Bruxellesu u papiru i e-obliku
 • Prilagodljivi nivo teškoće pogodan za napredne i početnike digitalnih tehnologija sa malo dosadasnjih veština u oblasti IT-a

Kvaliteta javne uprave jedan je od ključnih faktora ukupne konkurentnosti Europske unije. Javna uprava odražava institucionalne temelje načina na koji upravljaju države članice, dok kvalitet upravljanja i javne uprave posebno određuju rad svih javnih politika i usluga. Javna uprava se bavi potrebama društva i uokviruje njegovo funkcioniranje kroz organizacijske strukture, procese, uloge, politike i programe, oblikujući ekonomski prosperitet, socijalnu koheziju i održivi rast. Definiše kvalitet i dostupnost javnih usluga i okruženje za stvaranje javnih vrijednosti. Suvremena, inovativna i efikasna javna uprava je stoga ključna za održavanje kriznog oporavka i otključavanje daljnjeg potencijala rasta Europske unije.

Očito je da su kvaliteta, efikasnost i inovacija u procesima i institucijama javne uprave uslovljeni kvalifikacijama zaposlenih u javnom sektoru odgovornim za relevantne oblasti javnih službi i upravljanja. Uz ubrzanu digitalizaciju svih vrsta profesionalnih aktivnosti, izuzetna uloga je povezana s kvalifikacijama za informacione tehnologije. Uloga IT-a u rastu privatnog sektora ne može se podcijeniti i u javnom sektoru se odvija slično široko prihvatanje sve pametnijih IT procesa koji ne mogu zaostajati za ekonomskim okruženjem koje i sam predstavlja. To je dobro izraženo u zaključcima ankete Europske komisije „Kvaliteta javne uprave“ iz studenog 2016., kojom se priznaje da stvarni pomak prema e-upravi ovisi o IT vještinama i kvaliteti kompetencija osoblja na svim razinama struktura javne uprave.

Europska akademija za certificiranje informacijskih tehnologija za javnu upravu posvećen je programu čiji je cilj premostiti jaz u širenju IT vještina na svim razinama javnih usluga i upravljanja. Standard EITCA/EG dizajniran je tako da pruža zajednički okvir EU za kvalitet u razvoju i održavanju odgovarajućih i modernih kvalifikacija osoblja u javnoj administraciji. Zbog ovog zajedničkog standarda u certificiranju i potvrđivanju IT kompetencija, nedostaci IT procesa temeljenih na javnim sektorima zemalja članica smatraju se smanjenim u korist građana EU, podržavajući povećanu dostupnost javnih usluga, efikasnost i kvalitetu. Program EITCA/EG za javnu upravu održava Europski institut za certificiranje informacijskih tehnologija i provodi Digitalnu agendu za Europu, formirajući jedan od sedam stubova Strategije Europa 2020.

eitca-npr-1024x721Europska akademija za certificiranje informacijskih tehnologija za javnu upravu posvećen je programu koji ima za cilj premostiti jaz u širenju IT vještina na svim razinama javnih usluga i upravljanja u EU-u. Standard certifikacije EITCA/EG za informacijske tehnologije e-uprave dizajniran je tako da osigura zajednički okvir EU za kvalitet u razvoju i održavanju odgovarajućih i modernih kvalifikacija osoblja u javnoj upravi. Zbog ovog zajedničkog standarda u certificiranju i potvrđivanju IT kompetencija, nedostaci IT procesa temeljenih na javnim sektorima zemalja članica smatraju se smanjenim u korist građana EU, podržavajući povećanje pristupačnosti javnih usluga, efikasnosti i kvalitete. Program EITCA/EG za javnu upravu održava Europski institut za certificiranje informacijskih tehnologija i provodi Digitalnu agendu za Europu, formirajući jedan od sedam stubova Strategije Europa 2020.

Kvaliteta javne uprave jedan je od ključnih faktora ukupne konkurentnosti Europske unije. Javna uprava odražava institucionalne temelje upravljanja državama članicama, dok kvalitet upravljanja i javne uprave posebno određuju učinak svih javnih politika i usluga. Javna uprava se bavi potrebama društva i uokviruje njegovo funkcioniranje kroz organizacijske strukture, procese, uloge, politike i programe, oblikujući ekonomski prosperitet, socijalnu koheziju i održivi rast. Definiše kvalitet i dostupnost javnih usluga i okruženje za stvaranje javnih vrijednosti. Suvremena, inovativna i efikasna javna uprava je stoga ključna za održavanje oporavka od krize i otključavanje daljnjeg potencijala rasta EU. Očigledno je da su kvalitet, efikasnost i inovacija u procesima i institucijama javne uprave uslovljeni kvalifikacijama zaposlenih u javnom sektoru odgovornim za relevantne oblasti javnih službi i upravljanja. Uz ubrzanu digitalizaciju svih vrsta profesionalnih aktivnosti, izuzetna uloga je povezana s kvalifikacijama za informacione tehnologije. Uloga IT-a u rastu privatnog sektora ne može se podcijeniti i u javnom sektoru se događa slično široko prihvatanje sve pametnijih IT procesa koji ne mogu zaostajati za ekonomskim okruženjem koje on sam uvjetuje. To je dobro izraženo u zaključcima ankete Europske komisije „Kvaliteta javne uprave“ iz novembra 2016. godine, kojom se priznaje da stvarni pomak prema e-upravi ovisi o IT sposobnostima i kompetencijama osoblja na svim razinama struktura javne uprave. Dobijanje certifikata EITCA/EG akademije povezano je sa sticanjem znanja i polaganjem završnih ispita u okviru svih 7 pojedinih predmeta EITC-a koji čine Akademiju (također dostupni zasebno kao pojedinačni EITC certifikati). Više detalja možete pronaći na Stranice s FAQ-om.

Program Akademije za e-upravu EITCA/EG uključuje 7 pojedinih tečajeva EITC-a (tečajevi za certificiranje europskih informacijskih tehnologija) s ukupno 105 sati didaktičkog sadržaja (15 sati za svaki tečaj EITC-a).
Popis tečaja za certificiranje EITC-a uključenih u cjeloviti program Akademije za e-upravu EITCA/EG, u skladu sa specifikacijama Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija EITCI, predstavljen je u nastavku. Možete kliknuti odgovarajući tečaj certifikacije EITC da biste prikazali detaljan program.

Pojedinačni tečajevi EITC-a mogu se kupiti zasebno, bez potrebe da se kupi kompletna akademija, ali u ovom slučaju se ne odnosi EU podrška.

EITCA/EG eGovernment Academy je napredni program osposobljavanja i certificiranja s opsežnim didaktičkim sadržajem, ekvivalentan međunarodnim postdiplomskim studijama u kombinaciji sa vrhunskim usavršavanjem u trenutnim standardima programa elektroničke administracije i standarda interoperabilnosti u EU. Sadržaj programa certificiranja EITCA akademije precizira i standardizira Europski institut za certificiranje informacijskih tehnologija EITCI u Bruxellesu. Ovaj se program sukcesivno ažurira zahvaljujući napretku informatike u skladu sa smjernicama EITCI instituta i podliježe periodičnim akreditacijama.

Personalizirane potvrde koje polaznik stječe nakon završetka EITCA/EG akademije čine EITCA/EG certifikat e-Uprave za e-upravu i 7 posebnih EITC/EG certifikata. Uzorci svih ovih certifikata predstavljeni su u nastavku:

eitca-npr-1024x721EITC-BI-MSO13-AAH08101234-Suppl EITC-BI-OO-AAH08101234-Suppl EITC-CN-CNF-AAH08101234-Suppl EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-Suppl EITC-IS-FAIS-AAH08101234-Suppl EITC-IS-IMCM-AAH08101234-Suppl EITC-IS-PAIS-AAH08101234-Suppl

I EITCA i EITC certifikati sadrže ime učesnika, naziv programa certifikacije, datum izdavanja i jedinstveni ID certifikata. Certifikati EITC-a dodatno predstavljaju detaljan opis sadržaja programa zajedno s rezultatom postotka ispita i QR-kodom automatski temeljenim na internetskoj validaciji certifikata. Sustav za skeniranje QR koda omogućuje lako mašinsko prepoznavanje i automatizaciju provjere valjanosti certifikata, ali ručna provjera autentičnosti i detalja o certifikaciji također je moguća unošenjem identifikacijskog certifikata i prezime vlasnika u usluzi provjere EITCI. Na usluzi validacije EITCI pohranjuju se sve osobne potvrde i u slučaju gubitka fizičke potvrde odatle se mogu naručiti dodatna izdanja. Postoji i mogućnost preuzimanja ličnih potvrda u PDF formatu. Certifikat EITCA dodatno je popraćen dodatkom certifikacije koji detaljno opisuje cjelokupni programski sadržaj EITCA akademije (prezentirajući sve te podatke u zajedničkom obliku, zajedno s kvantificiranim postotnim rezultatima). Svi certifikati su akreditirani od strane Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija EITCI.

I proces učenja, kao i ispitni postupci unutar EITCA akademije provode se na daljinu u okviru platforme za e-učenje. Didaktički proces, koji se provodi putem interneta uz upotrebu bilo kojeg klijentskog uređaja, potpuno je fleksibilan u pogledu vremena i mjesta, eliminirajući potrebu fizičke prisutnosti učesnika i uklanjajući prepreke u pristupu (poput geografskih ili vremenskih prepreka).

Nakon prijave za odabrani EITCA/EITC program, polaznici dobijaju pristup personaliziranom okruženju za e-učenje s asinhronom metodologijom učenja, bez ikakvih vremenskih zahtjeva.

Istaknuta didaktika e-učenja EITC/EITCA:

 • Didaktički proces može se započeti u bilo kojem trenutku (zapošljavanje je otvoreno tijekom cijele godine), a može se izvoditi u bilo koje vrijeme (npr. U večernjim satima ili vikendom) i bilo koje mjesto, uz korištenje bilo kojeg klijentskog uređaja s pristupom internetu.
 • Ažurirani i funkcionalni didaktički resursi za sudionika su stalno dostupni 24 sata u roku od 7 sati unutar platforme za e-učenje.
 • Širok opseg didaktičkih sadržaja omogućava prilagođavanje procesa učenja potrebama početnika i naprednih polaznika.
 • Sav didaktički sadržaj dostupan je kao elektronički izvori na platformi za e-učenje (e-predavanja, e-vježbe i e-laboratoriji).
 • Svaki EITC program može biti završen čak i za samo 2 dana, dok se program EITCA akademije može dovršiti u razdoblju koje odgovara broju EITC programa koje sadrži, npr. U slučaju EITCA/CG akademije to bi bilo 18 dana (uobičajeno standardno razdoblje završetka je mjesec dana).
 • Međutim, ne postoje vremenski zahtjevi za završetak EITC/EITCA programa, a vrijeme završetka u potpunosti ovisi o želji sudionika o intenzitetu učenja.

Interaktivni didaktički proces EITC/EITCA na platformi za e-učenje uključuje neograničenu dostupnost stručnih savjetovanja. On-line savjetovanje može u bilo kojem trenutku započeti onaj tko zahtijeva pomoć.

Ovisno o potrebama sudionika, savjetovanje se može ograničiti na odgovaranje na konkretna pitanja ili rješavanje problema povezanih s didaktičkim programom. Može se proširiti i na udžbenike i savjete, sve do individualnog didaktičkog pristupa temeljenog na napretku sudionika. Savjetovanja se temelje na komunikacijskom sustavu platforme za e-učenje kao i na pojedinačnom kontaktu putem e-pošte i po potrebi u stvarnom vremenu razgovarajte sa stručnjacima.

Platforma za e-učenje obrađuje statistike svih aktivnosti učenja sudionika tijekom implementacije didaktičkog programa i na taj način omogućava savjetovanje stručnjaka da individualiziraju svoj pristup u pravilnom pomaganju potrebama učenja polaznika. Platforma detaljno izvještaje o aktivnostima automatski priprema i prezentira konzultantskim stručnjacima kako bi mogli znati koji su dijelovi programa najproblematičniji i zahtijevaju fokus. Model individualnog podučavanja i podučavanja ovisno o potrebama učenja polaznika temelji se na sličnim pristupima na vodećim sveučilištima i karakterizira ga povećanjem učinkovitosti učenja što dodatno motivira polaznike na pojačani napor u učenju kada odluče pokrenuti konzultantsku pomoć.

cs

On-line didaktika se uvijek programira na EITC tečajevima koji završavaju potpuno udaljenim ispitom EITC-a koji se provodi putem interneta, bez potrebe za fizičkim prisustvom u ispitnom centru. Ispit ima oblik zatvorenog testa, koji uključuje 15 nasumičnih ispitnih pitanja s višestrukim izborom o zadanom sadržaju EITC predmeta. Ovaj daljinski test polazi od strane sudionika u okviru platforme za e-učenje (gdje se polazniku predstavlja interaktivni test koji primjenjuje slučajni izbor ispitnih pitanja, mogućnost povratka na odgovorena ili neodgovorena pitanja i ograničenje vremena u trajanju od 45 minuta). Rezultat prolaska na ispitu EITC-a je 60% pozitivnih odgovora, ali neuspjeh u postizanju ovog limita omogućava učesniku da ponovo pokaže ispit bez dodatnih naknada (postoje dva pokušaja besplatnog ponovnog polaganja, nakon čega daljnji ulagački ispit zahtijeva naknadu za plaćanje u iznosu od 2 eura za obradu) . Polaznik može ponovo položiti test kako bi poboljšao rezultat za bolju prezentaciju na sertifikaciji.

Popunjavanjem svih EITC ispita koji predstavljaju EITCA certifikate rezultat je izdavanje učesniku odgovarajuće EITCA akademije, zajedno sa svim uključenim EITC certifikatima. Ne postoje dodatni ispiti EITCA akademije (ispiti su dodijeljeni samo tečajevima EITC-a, a svaki od njih daje se izdavanjem EITC certifikata, dok se certifikacija EITCA akademije izdaje tek nakon što položi odgovarajuću skupinu EITC ispita). Bodovi predstavljeni na EITCA akademiji certifikat su rezultati svih EITC certifikata koji sadrže određenu EITCA akademiju. Svi postupci u potpunosti se provode na daljinu u Bruxellesu, a potvrda se šalje sudioniku, dok se digitalna potvrda trajno pohranjuje u EITCI usluzi za provjeru valjanosti.

Proces certificiranja zajedno sa svim ispitivanjima provodi se potpuno daljinski on-line putem moderne platforme za e-učenje u asinhronom načinu. Zahvaljujući fleksibilno organiziranom didaktičkom procesu e-učenja, kao i svim ispitivanjima koja se provode daljinski i asinkrono putem interneta (omogućavajući najveću fleksibilnost u vremenu kada polaznik samo organizuje svoju aktivnost učenja po njegovom ukusu), fizičko prisustvo polaznika nije potrebno zbog toga su mnoge barijere otklonjene.

EITCA akademija i EITC certifikati kompatibilni su s Europskim sistemom prijenosa i akumulacije kredita (ukratko ECTS). Ako studirate na europskom sveučilištu (ne nužno u EU-u, ali u zemlji koja sudjeluje u ECTS standardu), možete računati na završavanje EITCA akademije ili EITC-a za vaš tekući dodiplomski ili postdiplomski studij u okviru visokoškolskog sustava visokog obrazovanja na nacionalnoj razini. To je moguće s obzirom da su EITCA akademija i EITC certifikati kompatibilni sa ECTS standardom i dodijelili su ECTS ocjene u skladu sa standardnom specifikacijom. Ipak je na strani sveučilišne uprave još uvijek odluka da prihvati ili odbije računovodstvo o završetku određenog tečaja certificiranja EITC-a u vašem programu akademskog studija (takav upit treba dostaviti dekanskom uredu zajedno s oporavnim certifikatima EITC/EITCA i njihovi suplementi). Certifikati EITC-a i EITCA-e osigurani su detaljnim programskim dodacima koji će omogućiti pravilno razmatranje sadržajne ekvivalencije relevantnim univerzitetskim tečajem ili odgovarajućim iznosom kvalifikacija i kompetencija čak i od strane sveučilišta u zemljama koje ne sudjeluju u ECTS sistemu .

EITCA akademije sastoje se od grupa pojedinačnih EITC certifikacijskih programa, od kojih je svaki dodijeljen definiranom broju ECTS bodova, dodijeljenih nakon dobivanja Certifikacije. EITC/EITCA ljestvica za ocjenjivanje zasnovana na perkantaciji također je u potpunosti kompatibilna s ECTS ljestvicom ocjenjivanja, podržavajući tako prihvaćanje rezultata eksternog učenja. Europski sustav prijenosa i akumulacije kredita (ECTS) služi kao standard zasnovan na EU-u za usporedbu postignuća akademskog studija i uspješnosti studenata visokog obrazovanja širom Europske unije i drugih europskih zemalja koji žele sudjelovati u ECTS standardu. Za uspješno završene tečajeve dodjeljuje se odgovarajući broj ECTS bodova. ECTS bodovi služe kao referenca za usporedbu složenosti predmeta u različitim visokoškolskim ustanovama i sporazumima između tih institucija da se priznaju tečajevi završeni u različitim institucijama na temelju ECTS bodova koji podržavaju međunarodnu razmjenu studenata iz EU i studiranje u inozemstvu. Treba napomenuti da mnoge zemlje imaju slične standarde, koji lako mogu računati i ECTS bodove. Stjecanje ECTS bodova u programu EITC/EITCA zasigurno će pozitivno pridonijeti vašem akademskom ponašanju na bilo kojem sveučilištu.

Nakon EITCI subvencije, EITCA/EG eUprava Akademija koja potvrđuje profesionalne IT kompetencije u vezi s javnom upravom dostupna je na međunarodnoj razini u okviru 80% EITCI subvencionirane naknade za zaposlene u javnom sektoru država članica EU.

Zaposleni u javnim službama EU, nacionalnim i regionalnim državnim agencijama ohrabruju se da razvijaju i službeno potvrđuju stručne informatičke kompetencije povezane s administrativnim kompetencijama on-line u Briselu.

Ako ste vi ili vaša organizacija zainteresirani za program, EITCI subvencija omogućit će 80% -tno sniženje naknade Europske akademije za certificiranje IT-a koja promiče širenje standarda.

eu

Imajte na umu da svaki certifikat EITC možete kupiti zasebno, ali u EITCA/EG akademiji dobijate pristup svemu gore navedenom

Sudjelovanje u EITCA/EG Akademiji sa 80% EITCI subvencijama za zaposlene u javnom sektoru država članica, štedi vam značajan iznos (ukupni odvojeni trošak od gore navedenih 7 EITC certifikata je 770 €, dok 80% EITCI subvencionira EITCA/EG mjesto koje ih pokriva sve je samo 220 €).

EITCA/EG Akademija informacijskih tehnologija e-uprave Certifikat o informacijskim tehnologijama e-uprave (EITCA/EG): osnaživanje pojedinaca kao stručnjaka za primjenu i korištenje različitih IT rješenja i tehnologija u javnoj upravi i vladinim strukturama u skladu sa standardima koji se široko promoviraju u Europskoj uniji. Imajte na umu da će naknada biti smanjena na € 220 pod primjenjivom 80% EITCI subvencijom. Naknada uključuje EITCA/EG certifikaciju i 7 EITC certifikata.  1,100.00 POGLEDAJ VIŠE BEZ MESTA NIJE LIJETO

Evropske smjernice

Potpuna on-line provedba smjernica Europskog instituta za certificiranje informacijskih tehnologija u potvrđivanju IT kompetencija e-uprave.

E-učenje sa vlastitim tempom

Možete završiti čitavu EITCA/EG akademiju jednako brzo kao u jednom mjesecu

Priznati standard

Preko 100 000 EITC/EITCA certifikata izdatih širom svijeta, a međunarodne institucije prepoznaju standard

Pristup softveru

Kako biste naučili i dobro se pripremili za udaljene EITC ispite, možete koristiti probni pristup dobavljača svim relevantnim IT softverom

STUDIJA E-VLADA U BRUSELJU PUNO ON-LINE I DOBITI EU CERTIFIKIRANO EU

Imate pravo na 80% EITCI subvencije, bez obzira na vreme i na broj mesta za EITCA/EG Akademiju

NE ZABORAVITE DA PROVJERITE BESPLATNO IT ID PRIDRŽAVAM SE SA IT ID 03 dani 12 sati 54 zapisnik 04 Sekunde

80% EITCI subvencije za EITCA akademiju vrijedi do kraja 31./10/2020. Možete poslati kôd subvencije na svoj e-mail - da ga ne izgubite.

TOP RAZLOGA ZA SUDJELOVANJE U AKADEMIJI EITCA/EG

Ispod možete pronaći sažetak prednosti sudjelovanja u EITCA/EG akademiji koje biste mogli razmotriti. Imajte na umu da nakon što se odlučite za upis u bilo koji program EITC ili EITCA Akademije za certifikaciju, možete podnijeti ostavku u roku od 30 dana i dobiti zajamčen puni povrat.

PRIZNALA JE IT CERTIFIKACIJU

Europska IT certifikacija izdana u Bruxellesu standard je potvrde o kompetencijama razvijen i distribuiran od 2008. godine

DO DATUM KURIKULUMA

Nastavni plan i nivoi napredovanja koji variraju od početnika do profesionalaca moguće je završiti čak za 1 mesec

FLEKSIBILNO DISTANTNO UČENJE

Potpuno postupak internetskog certificiranja s internetskim savjetovanjima i daljinskim ispitivanjima - proučavajte bilo gdje u bilo koje vrijeme

PROVEDBA KOMPEHENZIVNIH veština

Vaš EITCA akademski certifikat s dodatkom i svim relevantnim EITC certifikatima izdat u Bruxellesu za potvrdu vaših vještina

PRAKSA SA SOFTVEROM

Rukovanje relevantnim softverom s probnim pristupom kao dio pripreme praktičnih elemenata postupka certificiranja

80% SUBVENCIJE EITCI

Odnosi se na sve učesnike bez obzira na nacionalnost, prebivalište i status, smanjujući naknade EITCA Akademije za 80% na 220 eura

OBRAZOVANJE TOMORA, DANAS

Obrazovanje na daljinu i daljinski ispit vam daje slobodu pristupa EU EITCA/EITC certifikatu bilo gdje i bilo kada za dio troškova povezanih sa studiranjem u inostranstvu u Briselu, EU. Razvoj kvalitetnih digitalnih kompetencija ne koristi vam samo osobno, već je i dio rasta informacijskog društva širom svijeta, podstičući digitalno globalno tržište i ekonomiju sutrašnjice. To nije samo vaša ili EU budućnost.

EITCI institut
Akademija EITCA čini niz tematski povezanih EITC certifikacijskih programa koji se mogu dovršiti zasebno, a sami po sebi odgovaraju standardima industrijskog stručnog usavršavanja na industrijskoj razini. I EITCA i EITC certifikati predstavljaju važno svjedočanstvo o vlasnicima relevantnih IT znanja i vještina, osnažujući pojedince širom svijeta potvrđivanjem njihovih kompetencija i pružanjem podrške u karijeri. Europski standard za certificiranje razvijen od EITCI instituta od 2008. nastoji poboljšati digitalnu pismenost, širiti profesionalne IT kompetencije u cjeloživotnom učenju i suzbiti digitalnu isključenost pružanjem podrške osobama koje žive s invaliditetom, kao i osobama niskog socio-ekonomskog statusa i pre- tercijarna školska omladina. To je u skladu sa smjernicama politike digitalne agende za Europu kako je utvrđeno u njenom stupu promicanja digitalne pismenosti, vještina i inkluzije.

Usporedba EITCA/EG računarske grafičke akademije i EITC certifikata

 • JEDINI certifikat EITC-a
 • 110
  nije dostupna EITCI subvencija za EITC certifikat
 • Certifikat koji dobijate: Jedan odabrani EITC certifikat
 • Sadržaj programa: 15 sati (može završiti za 2 dana)
 • Učenje i ispiti: Potpuno daljinski, po vašem rasporedu
 • Ispiti se ponavljaju: Neograničeno, besplatno
 • Stručne didaktičke konsultacije: Neograničeno, on-line
 • pristup: Instant s potrebnim softverskim ispitivanjima
 • Uvjeti: Nema subvencije EITCI, nema ograničenja dovršetka

EITC/BI/MSO13
UREDNI FONDAMENTALI ZA SOFTVER (MICROSOFT URED 2013)

SLUŽBENICA EU EITC CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU EITCA/EG

EITC/BI/OO
OSNOVNI SOFTVERNI FONDAMENTALI (OTVORENI URED)

SLUŽBENICA EU EITC CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU EITCA/EG

EITC/CN/CNF
FUNDAMENTALI RAČUNALNIH MREŽA

SLUŽBENICA EU EITC CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU EITCA/EG

EITC/EG/IEEGP
UVOD U EVROPSKE PROGRAME UPRAVLJANJA

SLUŽBENICA EU EITC CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU EITCA/EG

EITC/IS/FAIS
FORMALNI ASPEKTI SIGURNOSTI INFORMACIJA

SLUŽBENICA EU EITC CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU EITCA/EG

EITC/IS/IMCM
UVOD U METODE SAVRŠENE KRIPTOGRAFIJE

SLUŽBENICA EU EITC CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U AKADEMIJU EITCA/EG

EITC/IS/PAIS
PRAKTIČNI ASPEKTI SIGURNOSTI INFORMACIJA

SLUŽBENICA EU EITC CERTIFIKACIJA POTPUNO ON-LINE

UKLJUČENO U EITCA/EG INFORMACIJSKU Akademsku sigurnost

NAZAD
NEXT

MNENJA UČESNIKA AKADEMIJE EITCA

"Od vitalnog je značaja da obuka omogućava dobijanje međunarodnog certifikata iako su učenje i ispiti udaljeni ... Mislim da bi takvi tečajevi trebali biti popularniji."

MARIE

TOULOUSE, FRANCUSKA
"Mnogo opisa. Obrazovanje na visokom nivou. Mogućnost konsultacija sa nastavnicima. Jasnost sadržaja."

CARL

GOTHENBURG, ŠVEDSKA

MITCH

NJUJORK, SAD
"Jako mi se dopao program obuke, dao mi je svježu perspektivu na kompjuterskoj grafici."

Evropska akademija za IT sertifikaciju je a sveobuhvatna potvrda ekspertize okvir za dokazivanje sposobnosti u profesionalnim izazovima i unapređenju digitalne karijere.

S Akademijom EITCA pristupit ćete nekoliko europskih programa za IT certificiranje grupiranih zajedno kako bi omogućili skupove vještina za svoju stručnost.

STATISTIKA PROGRAMA EITCA AKADEMIJE I EITC CERTIFIKACIJE

1000 +

ČASOVI PROGRAMA CERTIFIKACIJSKOG KURIKULUMA

70 +

EITC I EITCA AKADEMIJSKE CERTIFIKACIJE DOSTUPNE

1 000 000+

POJEDINACI 40+ DRŽAVA KOJI SU SE OSIGURALI SA STANDARDOM

50 000 000+

OSOBNI SATI RAZVOJA ON-LINE IT vještina

20 000 +

SLEDEĆE I PREPORUKE IZ EU I U INOZEMSTVU

DOBITE VAŠ EITCI 80% PODNOSNI KOD

Kôd subvencije važi samo u roku njegove podobnosti, tj do kraja 31./10. Primjenjuje se 80% subvencije smanjenjem naknada za bilo koju odabranu EITCA akademiju u ograničenom broju mjesta. Za aktiviranje koda subvencije potrebna će vam adresa e-pošte. Nakon slanja koda subvencije na vašu e-mail adresu i popunjavanja formalnosti za upis u EITCA certifikat prije nego što prođe rok važenja koda subvencije, osigurat ćete zajamčeno 80% EITCI subvencionirano mjesto u EITCA akademiji, a odnosi se na sve sudionike programa širom svijeta, kako sa EU i iz inostranstva. Subvencionirani pristup Europskoj akademiji za certificiranje IT-a dio je EITCI-jevih obaveza u pružanju podrške Koaliciji za digitalne vještine i radna mjesta inicijalna od strane Evropske komisije.

TOP
Izaberite svoju valutu
EUReuro